Tel. 605 353 066


Smluvní zdravotní pojišťovny

smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven a stavebnictví (207)
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR (211)