Vnitřní standardy poskytované sonografické péče

Kvalita především
Doc. Šimonovský byl jako jediný v České republice jmenován AIUM Senior Member Amerického Institutu pro ultrazvuk (sonografii) v lékařství (AIUM).
Aktuální světová odborná literatura - každý měsíc časopisy Radiology, RadioGraphics, Journal Ultrasound in Medicine amerických společnosti RSNA, AIUM, atd.
Trvalé prohlubování dborné kvalifikace nejen v oblasti sonografie & ultrazvuku, ale oboru v celé jeho šíři.

Kvalita především
Mimo doporučené postupy České radiol. společnosti (ČRS) jsou akceptovány i sonografické standardy AIUM (Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství) a doporučení ACR (Americké radiologické společnosti) pro ultrazvuková vyšetření.

Kvalita především
Přístrojové vybavení je pravidelně obměňováno. V nedávné době byl instalován nový sonografický přístroj, jde již o čtvrtou obměnu přístrojového vybavení během trvání ordinace.
Pravidelně je zajišťována adekvátní funkčnost přístrojového vybavení na základě pravidelných servisních kontrol autorizovaným zástupcem výrobce sonografického přístroje.

Kvalita především
Krátká objednací doba
Jedině včasné vyšetření je nejvíce přínosné - nabídnutý termín Vašeho ultrazvukového vyšetření je proto vždy ten nejbližší možný.

Profesionalita a pečlivost
Kontrola indikace, evidence všech potřebných dat k vyloučení záměny, atd.

Profesionalita a zodpovědnost
Jedině zodpovědný vyšetřovací přístup umožňuje správné vyhodnocení jak aktuální sonografie, tak i srovnání minulých a budoucích ultrazvukových vyšetření.

Profesionalita a ohledupnost k Vašemu času - přijetí na dohodnutý čas.

Ochrana osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů v rámci povinného zpracování dat je zajištěna v souladu s aktuálními právními předpisy (blíže zde).

Dostupnost pro každého
Pokud máte žádanku od lékaře, vyšetření je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou

Vstřícnost
Pokud poskytnete mobilní kontakt, v případě nečekaného přerušení provozu budete předem informováni, tak abyste neztráceli zbytečně čas.


Proč to všechno?
Výstižnou odpovědí může být např. tento článek, upozorňující že medicínské chyby jsou až neuvěřitelně časté a mohou být zřejmě třetí hlavní příčinou úmrtí (obecně se netýká jistě pouze USA) ... Washington Post a BMJ - The British Medical Journal, 2016.
Důraz na kvalitu a dodržování standardů je proto bezesporu nutností v každém oboru a je v zájmu každého pacienta mít možnost získat věrohodné údaje o kvalitě pracoviště. A ani sonografii by asi neměl provádět každý ... viz např. NCBI.