Vnitřní řád pracoviště a Časté dotazy

Objednáním se k vyšetření akceptujete zde uvedená pravidla Vnitřního řádu pracoviště.

Vnitřní řád pracoviště

Opatření v souvislosti s koronavirem (COVID-19)
Potřebné DOKLADY - žádanka a průkaz zdravotního pojištění
Další informace k VNITŘNÍMU ŘÁDU pracoviště
Potřebuji se PŘEOBJEDNAT, případně chci termín ZRUŠIT
Nedostavil/a jsem se ke sjednanému termínu BEZ PŘEDCHOZÍHO ZRUŠENÍ. Chci se objednat znovu
NÁLEZ (výsledek) - zajistíte zaslání mému odesílajímu lékaři?

Časté dotazy (FAQ)

Máte kvalitní sonografický přístroj? Můj lékař mne poslal jinam ... (PERZONÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ)
Jak se mám na sonografické vyšetření PŘIPRAVIT?
Časná ("akutní") sonografická vyšetření
KOPIE předchozího nálezu (výpis z dokumentace)
CENÍK administrativních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
GDPR (ochrana osobních údajů), telefonická informace o výsledku vyšetření

Opatření v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

V zájmu Vaší ochramy, ostatních pacientů i personálu se dodržují zpřísněná hygienicko-epidemiologická opatření. Maximálně proto také omezujeme zbytečný kontakt osob v uzavřeném prostoru a rovněž doba pobytu pacientů je ohraničena na nezbytně nutnou.

Pokud jde o samotný vstup pacienta do ordinace, rád bych upozornil na 3 změny oproti normálnímu režimu:

Přijati budou pouze pacienti s plnohodnotnou ROUŠKOU (nebo respirátorem, nestačí pouhá šála nebo šátek).
Pacient bez roušky nebude přijat (potřebnou vhodnost ochrany posoudí lékař).

Do ordinace bude umožněn vstup pouze pacientovi (i pro limitované stavebně prostorové propozice vyšetřovny). Výjimkou je přítomnost zákonného zástupce objednaného dítěte, kde je umožněn doprovod jedné osoby.

Sjednaný termín zrušte SAMI pokud
- máte onemocnění dýchacích cest (kašel, rýma, dušnost, slabost, teplota nad 37C, atd.), nebo se jakkoliv necítíte dobře
- jste v karanténě
- v posledních 2 týdnech jste byl/a ve styku s osobou která je v karanténě nebo má příznaky zánětu dýchacích cest

Vždy kontaktujte Vašeho ošetřujícího (indikujícího) lékaře k osobnímu zajištění termínu v nemocničním nebo jiném zařízení s vícedenním provozem zejména pokud se domníváte že vyšetření je potřeba provést časněji (případně Vás tak informoval ošetřující lékař).

Děkuji za vzájemnou ohleduplnost a omlouvám se za omezení dosavadního komfortu.

zpět nahoru

Co si vzít k sonografii s sebou - potřebné doklady

K vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění potřebujete:
(1) Žádanku na sonografii (ultrazvuk)
(2) Platný zdravotní průkaz pojištěnce
(3) V některých případech můžeme rovněž požadovat abyste prokázal/a svou totožnost platným dokladem s Vaší fotografií (občanský průkaz, pas).

Žádanka musí obsahovat:
číslo pojištěnce (v případě občanů ČR se jedná o rodné číslo)
razítko lékaře
identifikaci lékaře nebo ambulance kde Vám vystavili žádanku, tzv. IČP což je 8-místný číselný kód vydaný lékaři zdravotní pojišťovnou.

zpět nahoru

Další informace k Vnitřnímu řádu pracoviště

V ordinaci je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy. Telefon vypněte nejdéle při vstupu do ordinace.

Dodržujte čas objednání.
Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19: Současný důraz na zvýšenou dezinfekci mezi jednotlivými pacienty klade zvýšené nároky na Vaši dochvilnost, na svůj čas termínu se dostavte 5 minut předem. V případě že dorazíte na sjednaný termín s více než 5 minutovým zpožděním bude vyšetření zrušeno tak aby nedošlo k narušení časů objednání ostatních pacientů (tedy omezení poskytnutí sjednané zdravotní péče ostatním pacientů) a k narušení hygienicko-epidemiologického režimu pracoviště. Náhradní termín v tento den neposkytujeme.
Doporučuji proto ponechat si zmíněnou časovou rezervu, nechoďte však dříve – v čekárně bude prostor vyhrazen vždy pouze pro na daný čas objednaného pacienta (a případný doprovod ve výše zmíněných případech). Při nejistotě si můžete čas objednání raději ověřit.

Respektujte prosím, že pořadí pacientů určuje lékař.

zpět nahoru

Potřebuji se přeobjednat, případně chci termín zrušit

Ordinace pracuje v režimu objednávání, kdy ve vyšetřovacím programu je na každého pacienta předem vyhrazen určený čas. Vzhledem k této organizaci práce a v zájmu jiných pacientů čekajících na termín je proto potřebné nahlásit zrušení sjednaného termínu (případně požádat o přeobjednání) nejméně 24 hodin předem.
Je-li to možné, prosím o nahlášení dříve, děkuji předem za Vaši ohleduplnost vůči jiným.

Pokud se ev. nemůžete dovolat, zrušení lze provést i formou SMS (včetně uvedení z jakého důvodu termín odhlašujete).
Formou SMS se však nelze přeobjednat ani objednat.

Žádost o přeobjednání nebo zrušení rezervace provedené později, kdy s programem nelze již manipulovat, je vzhledem k charakteru provozu ordinace postaveném na objednacím systému považována již za blokování provozního času a neomluvenou objednávku (viz i dále).
Přeobjednání nebo zrušení téhož vyšetření je možné pouze jednou.

zpět nahoru

Nedostavil/a jsem se ke sjednanému termínu bez předchozího zrušení (omluvy z termínu). Chci se objednat znovu

Objednáním se k vyšetření si smluvně rezervujete provozní čas pracoviště se všemi jeho náklady.
Pokud jste rezervaci řádně předem nezrušili, provozovatel přesto musí platit provozní i mzdové náklady i za tento Vámi blokovaný provozní čas, přičemž vzhledem k nákladné zobrazovací technice jsou provozní náklady mimořádně vysoké. Současně jste znemožnili možnost poskytnutí zdravotní péče a termínu sonografie jiným pacientům, zbytečně čekajícím v pořadníku.

Neomluvené objednávky pacientů jsou zaznamenány jako součást zdravotní dokumentace a je o nich rovněž informován odesílající lékař.

Pochopitelnou OMLUVOU je následné předložení kopie pracovní neschopnosti z data původního termínu nebo kopie zprávy o hospitalizaci, doklad zaměstnavatele nebo pediatra o čerpání volna na ošetřování nemocného dítěte (vzniklé v den dohodnuté sonografie nebo předchozí den), případně doklad (kopie) o jiném podobně závažném neodkladném stavu (typicky podezření na závažné infekční onemocnění).
Upozorněte prosím sami na takovouto situaci, s tím že ji následně věrohodně doložíte (postačuje při příští návštěvě).

Po opakovaném nedostavení se nebo po opakovaném pozdním zrušení rezervace Vám další termín již nebudeme moci poskytnout (situace kdy pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, neposkytuje součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb nebo jiným způsobem porušuje vnitřní řád pracoviště, případně dle přesvědčení lékaře nedošlo k potřebnému vytvoření důvěry mezi ním a pacientem, v souladu se stavovským předpisem č. 10 etického kodexu České lékařské komory a podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách).

zpět nahoru

Nález (výsledek) - zajistíte zaslání mému odesílajímu lékaři?

Sonografický nález je určen lékaři který Vám vystavil žádanku. Pracoviště nález z vyšetření může vydat Vám (s tím že Vy jej poté odesílajícímu lékaři dodáte osobně) nebo jej odesílajícímu lékaři může zaslat.

V souvislosti s onemocněním COVID-19 bude počínaje měsícem duben 2020 výsledek Vašemu lékaři vždy pouze zaslán. Cílem je minimalizovat Váš čas nejen v čekárně ale i v dalších prostorách polikliniky, v zájmu ochrany Vašeho zdraví i zdraví ostatních pacientů (nemusíte tedy čekat na výsledek a potkávat se zbytečně s dalšími pacienty a vystavovat se tak zbytečnému riziku).
Pokud máte zájem o osobní obdržení, můžete při vyšetření požádat o zaslání na Vaši domácí adresu (v tomto případě za sjednaný poplatek), s tím závazkem že nález poté Vašemu lékaři sami dodáte.

zpět nahoruMáte kvalitní sonografický přístroj? Můj lékař mne poslal jinam ... (PERZONÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ)

Interpretace sonografického obrazu závisí na přístrojovém vybavení a kvalifikaci lékaře (odborných znalostech a zkušenostech). A samozřejmě také na jeho pečlivosti a svědomitosti.

Jako u všech přístrojových metod, i u ultrazvuku lze zjednodušeně říci, že čím vyšší je pořizovací cena přístroje, tím kvalitnější zobrazení lze na něm dosáhnout. V této souvislosti doplním že na mém pracovišti v rámci kontinuálního zvyšování kvality péče byl v nedávné minulosti opět instalován nový moderní sonograf, jedná se již o čtvrtou obměnu přístrojového vybavení v době dosavadního trvání ordinace.

Pokud se jedná o přístroje jinde, tvrzení že na Vám doporučeném pracovišti mají kvalitní případně nový přístroj může být pravdou (a doufejme že bude), ale - protože jsme v Čechách - také nemusí. Nelze zacházet do detailů, ale existují pracoviště která uvádějí že pořídili nový sonograf ačkoliv ve skutečnosti zakoupili ultrazvukový přístroj starší výroby (někdy dokonce už i s několik let ukončenou výrobou modelu), který jim případně některá firma tzv. zrepasovala - tedy přístroj opravila a na poškozená místa dala "nový kabát". Vpodstatě tedy něco jako starší auto po delším užívání opravené a zákazníkům vydávané za nové. Případně nejednou vyšetřují na levných a nezřídka i značně starých sonografech, samozřejmě aniž by takovou "drobnost" zmínili ... Tyto manipulace pacient bohužel nemá možnost poznat.

Zvláštnost českého zdravotnictví, pokud se jedná o specializované sonografické ambulance, je navíc i v tom že zde vysoká investice nepřináší vyšší zisk - naopak, pro ordinaci znamená jen podstatně vyšší náklady, a tedy reálně ztrátu. Zatímco bych mohl ušetřit pořídím nový ultrazvukový přístroj pro pacienty - přesto ale výkony na něm budou od pojišťoven placené stejně jako na starém, zdravotní pojišťovny nezohledňují jestli máte sonografický přístroj třeba jen za 50 tisíc korun nebo za miliony, nerozlišují jestli máte kvalifikaci základní nebo výrazně nadstavbovou (může se dokonce stát že vás některá bude přesto platit i méně!). Proč tedy pořizovat drahý sonografický přístroj, když ani legislativa k takovému kroku nenutí, a četné ambulance to proto nedělají? Takové rozhodnutí je tak vpodstatě projev empatie a odpovědnosti vůči Vám jako pacientům - nejen já jako lékař, ale především pacient se na výsledek sonografického vyšetření může více spolehnout, kvalitní sonograf "víc a přesněji vidí".

Přístrojové vybavení, jistě důležité, je nicméně jedním dílem mozaiky na níž závisí výsledek Vaší sonografie. Dalším a podstatnějším je erudice a zkušenost lékaře: sonografie je totiž považována za nejvíce "operátor-dependentní" zobrazovací metodu, jinými slovy žádná jiná není tolik závislá na subjektivní interpretaci obrazu, na ultrazvuku vyšetřující lékař obrazový záznam na obrazovce hodnotí v daném okamžiku a rovněž dokumentaci provádí na základě uvážení významu v té chvíli pozorovaného obrazu.
Bohužel s možnými negativními důsledky - pokud si lékař při vyšetření patologie nevšimne (ať pro nedostatek znalostí nebo z nepozornosti), logicky ji ani nenafotí, a obráceně, některé sonografické snímky mohou vypadat zpětně sice patologicky, ale ve skutečnosti se může jednat jen o nevhodně nastavený obraz, špatně nastavený řez tkání, nepoznaný artefakt (na ultravuku se vyskytují častěji než si myslí i někteří lékaři), atd. Navíc hodnocení přitom nelze jiným lékařem následně spolehlivě přezkoumat ani s pomocí zhotovených snímků, což je zásadní rozdíl oproti CT nebo MRI (nebo i prostého rentgenu).
A opět jako výše, v zobrazovací diagnostice pojišťovny nijak nezohlední platíte-li každoročně desetitisíce za členství v prestižní mezinárodní společnosti poskytující špičkové vzdělávání (případně ve více takových společnostech), nezohlední nákup drahé zahraniční literatury ani jiné podobné náklady. Stejná otázka jako výše - proč tedy vynakládat finanční prostředky když nebudou nijak hrazeny? I zde, takové rozhodnutí je pouze projev odpovědnosti vůči Vám jako pacientům - lékař vzdělávající se z renomovaných zdrojů může postřehnout více, ví na co se má soustředit.

Na možné omyly sdružené se sonografií upozorňuje např. tato citace: "Ultrasound is particularly subject to errors, more than any other diagnostic imaging technique; indeed, the misinterpretation of images should be considered as a significant risk in US-based diagnosis. Ultrasonography is highly operator-dependent". Obdobná problematika, včetně nebezpečí vyplývající z komercionalizace těchto vyšetření je zmíněna zde: "... the benefits and risks of massive and widespread diffusion of ultrasound diagnostics for public and affiliated centers... authors urge greater control and the adoption of stricter criteria for the selection of clinical skills of operators ...". Citace týkající se sonografie karotid a vertebrálních arterií (tedy "běžné vyšetření" které provádí také téměř "kdokoliv" a prakticky kdekoliv ...) tato úskalí vystihuje rovněž: "This is an operator-dependent examination that requires a good understanding of Doppler physics and hemodynamic physiology. The accuracy of carotid US hinges on following standard guidelines and practicing meticulous scanning techniques. There are several pitfalls that may mislead the operator to falsely interpret color and spectral Doppler findings ...".

Informovaná část pacientů, zejména pak ti kteří s kolísající úrovní služeb nejen ve zdravotnictví už mají nějakou zkušenost, si asi položí i několik souvisejících otázek:
- Byl jsem svým lékařem poslán na konkrétní sonografii proto že je to kvalitní pracoviště? (a tedy nejlepší volba pro mne jako pacienta)?
- Nebo že je nejbližší (bez ohledu na kvalitu)?
- Nebo prostě proto že lékaři na obou pracovištích jsou nějakým způsobem ekonomicky propojeni, případně mají dobré osobní vztahy, a pacienty si "přihrávají" tak aby projitím doporučené trasy pacient přinesl konkrétnímu poskytovali peníze? Tedy klasický případ řetězcového chování, s cílem udržet pacienta uvnitř zájmové skupiny poskytovatelů a zamezit jeho úniku mimo, i za cenu vědomého směrování na nižší kvalitu.

Při vědomí nejen výhod ale i úskalí metody a protože výsledek sonografického vyšetření lékaře který Vás na vyšetření posílá může nasměrovat správným nebo špatným směrem (s dopadem i na léčbu), trvale se snažím Vám vždy poskytovat odbornou péči v té nejvyšší možné kvalitě, podle posledních poznatků vědy a na vysoce kvalitním přístrojovém vybavení, které proto bývá i pravidelně obměňováno.

zpět nahoru

Jak se mám na sonografické vyšetření připravit? (příprava na sono)

O přípravě k vyšetření by vás měl poučit již odesílající lékař. Protože se tak ale obvykle neděje, informace naleznete zde.

zpět nahoru

Co jsou tzv. časná ("akutní") sonografická vyšetření a jak je k nim přistupováno v rámci ambulantní ultrazvukové praxe?

Na ultrazvuk hrazený z veřejného pojištění pacient nepřichází nikdy sám, ale je vždy indikován (odeslán) jiným lékařem (musí mít od něho vystavenou žádanku na sonografii). Požadavek předchozího kontaktu pacienta s jeho praktickým lékařem nebo specialistou (před sonografií) tedy platí i v případě časných vyšetření - i v těchto případech musí mít pacient vždy tímto lékařem předem vystavenou žádanku. Sonografista není nikdy lékařem prvého kontaktu, tedy ani v těchto případech.

Provoz ambulantní ultrazvukové praxe bývá současně typicky postaven na systému objednání, kdy se pacienti objednávají buď sami, případně je objednává přímo jejich lékař.
Zejména v případech časných vyšetření je potřeba předchozí telefonické domluvy indikujícího lékaře s jím uvažovaným pracovištěm sonografie zcela nutná a je zásadního významu: Předpokladem totiž je, že kapacitní možnosti pracoviště a aktuální stupeň zatížení lékaře musí provedení jakékoliv vyšetření mimo předem daný program v dostatečně potřebné kvalitě umožnit, v případě aktuálního přetížení, dočasného přerušení provozu nebo jiných provoz významně limitujících důvodů je poté zapotřebí aby indikující lékař operativně zajistil sonografii včas jinde, těchto skutečností si tedy musí být předem vědom. Např. možnosti vyšetřovny s jedním nebo dvěma dny provozu jsou oproti pracovištím s provozem většinu týdne jistě limitovány. Ideální je samozřejmě situace, pokud je v místě zařízení statutu oblastní (krajské) nebo fakultní nemocnice (Praha a krajská města, včetně Příbrami) které mají stanovenou garancí přijetí k časnému ultrazvukovému vyšetření pro potřebné případy ten samý den, případně tu samou hodinu (pokud to vyžaduje klinická potřeba) - situaci vyhodnotí Váš ošetřující lékař, ev. v konzultaci s nemocničním zařízením.

Závěrem, není určitě vhodné abyste se žádankou k časně potřebnému vyšetření jednotlivá sonografická pracoviště sami obtelefonovávali nebo obíhali, ultrazvuk by Vám v takových případech měl předem osobně zajistit Váš indikující lékař.
Vždy proto kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře k osobnímu zajištění termínu pokud se domníváte že vyšetření je potřeba provést časněji (případně Vás tak Váš ošetřující lékař snad informoval). Věřím, že v případě potřeby Vám toto každý svědomitý lékař však sám předem zajistí jako samozřejmost na pracovišti se kterým pravidelně spolupracuje, nebo přímo v rámci nemocničního zařízení.

zpět nahoru

KOPIE předchozího nálezu (výpis z dokumentace)

Nález pro indikujícího lékaře byl vždy vydán, buď přímo Vám k následnému předání nebo byl indikujícímu lékaři zaslán.
Pokud by Váš ošetřující lékař přesto v naléhavém případě potřeboval znovu získat kopii vydaného nálezu (původní mohl např. ztratit), na základě jeho písemného vyžádání bude pro něho vystavena. V takovém případě může zaslat písemnou žádost na adresu pracoviště, případně v provozních dnech telef. nebo email formou ordinaci kontaktovat se zdůvodněním a konkretizací požadavku (všichni lékaři se kterými jsem doposud spolupracoval email adresu jistě mají, případně jim ji poskytne příslušná ZP). Samozřejmě, i v takovém případě s ním bude sjednáno dozaslání písemné žádosti poštou (nebo elektronickou formou) k ověření, zaevidevání zdůvodnění vypracování kopie a také bude sjednána forma zaslání kopie a případné úhrady.
Pokud si kopii předchozí sonografie přejete pro vlastní osobní potřebu (bez vyžádání lékařem), je i toto po vyžádání (od 1.10.2020 již pouze v provozních dnech) možné - poskytnutí kopie touto cestou poté podléhá obvyklému manipulačnímu poplatku. Kopii předchozí sonografie lze však vydat pouze Vám osobně, a to až po ověření Vaší totožnosti (platný OP) v provozních dnech na místě - neposílejte tedy jiné osoby byť v blízkém příbuzenském vztahu, nález jim nebude možné vydat, případně pouze po předložení notářem (nebo obdobnou formou) Vašeho ověřeného souhlasu.

zpět nahoru

CENÍK administrativních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník těchto služeb je k nahlédnutí zde.

zpět nahoru

GDPR (ochrana osobních údajů), telefonická informace o výsledku vyšetření

Vzhledem k ochraně osobních dat pro nemožnost ověření totožnosti volajícího není možné výsledek ultrazvukového vyšetření sdělovat telefonicky - tedy ani vyšetřovanému pacientovi nebo jeho rodině, z téhož důvodu ale ani žádajícímu lékaři. Taková možnost (tedy i na sonografii) by musela být předem smluvně sjednána včetně potřebných ověřovacích prvků. Tento postup je nutný z důvodů zachování bezpečnosti Vašich citlivých zdravotních informací.
Blížší informace o ochraně osobních údajů v rámci povinného zpracování dat naleznete zde.

zpět nahoru

S přáním pevného zdraví,
doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc.