Vnitřní řád pracoviště a Časté dotazy

Objednáním se k vyšetření akceptujete zde uvedená pravidla Vnitřního řádu pracoviště.
Pokud s nimi nesouhlasíte, můžete své objednání v řádném předstihu zrušit (děkuji předem za Vaši ohleduplnost i vůči jiným pacientům).

Vnitřní řád pracoviště

Opatření v souvislosti s koronavirem ( COVID-19) - platná do odvolání ordinací
Potřebné DOKLADY - žádanka a průkaz zdravotního pojištění
Další informace k VNITŘNÍMU ŘÁDU pracoviště
Potřebuji se PŘEOBJEDNAT, případně chci termín ZRUŠIT
Nedostavil/a jsem se ke sjednanému termínu BEZ PŘEDCHOZÍHO ZRUŠENÍ. Chci se objednat znovu
NÁLEZ (výsledek) - zajistíte zaslání mému odesílajímu lékaři?

Časté dotazy (FAQ)

Mám žádanku na sonografii, ale je na ní uvedené jiné pracoviště - mohu jít na sono k Vám?
Máte kvalitní sonografický přístroj? Můj lékař mne poslal jinam ...
Jak je provedení ultrazvukového vyšetření závislé na KVALIFIKACI, zkušenostech, a na VYBAVENÍ?
Samoplátci - omezení spektra nabídky
Jak se mám na sonografické vyšetření PŘIPRAVIT?
Časná ("akutní") sonografická vyšetření
Kopie předchozího nálezu (výpis z dokumentace)
Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
Ochrana osobních údajů, telefonická informace o výsledku vyšetření

Opatření v souvislosti s koronavirem (COVID-19) - platná do odvolání ordinací

V zájmu Vaší ochramy, ostatních pacientů i personálu se dodržují zpřísněná hygienicko-epidemiologická opatření.
Ochrana pacientů je tak trvale na vysoké úrovni (blíže zde) - často se přitom jedná o nadstandardní služby, aktuálně poskytované zdarma.

Pokud jde o samotný vstup pacienta do ordinace, rád bych upozornil na 3 změny oproti normálnímu režimu:

Přijati budou pouze pacienti s plnohodnotnou ROUŠKOU (nebo respirátorem, nestačí pouhá šála nebo šátek).
Pacient bez roušky nebude přijat (potřebnou vhodnost posoudí lékař).

Do ordinace bude umožněn vstup pouze pacientovi (s výjimkou dětí, kde je umožněn doprovod jednoho z rodičů).
Pokud považujete za potřebný doprovod u osob starších 15 let, obraťte se prosím v této vyjímečné situaci na jiná pracoviště (oblastní nemocnice apod.).

Pacient vykazující příznaky virozy nebo nachlazení bude odmítnut (nemám žádnou možnost věrohodně ověřit stav), při nemoci se prosím proto přeobjednejte nebo termín zrušte.


Sjednaný termín zrušte SAMI pokud
- máte onemocnění dýchacích cest (kašel, rýma, dušnost, slabost, teplota nad 37C, atd.), nebo se jakkoliv necítíte dobře (může být počátkem onemocnění kdy jste pro své okolí však již infekční)
- jste v karanténě.
- v posledních 2 týdnech jste byl/a ve styku s osobou která má příznaky přenosné infekce nebo zánětu dýchacích cest nebo je v karanténě
- v posledních 2 týdnech jste byl/a v zahraniční zemi označenou MZ ČR nebo zdravotními orgány EU jako riziková (abecedně: Amerika - celá střední a jižní, arabské státy, balkánské státy - všechny, Bulharsko , Belgie, Francie, Chorvatsko, Indie, Izrael, JAR, Lucembursko, Malta, Rusko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina, USA)

Vždy kontaktujte Vašeho ošetřujícího (indikujícího) lékaře k osobnímu zajištění termínu v nemocničním zařízení pokud se domníváte že vyšetření je potřeba provést časněji (případně Vás tak ošetřující lékař informoval).

Děkuji za vzájemnou ohleduplnost a omlouvám se za omezení dosavadního komfortu.

zpět nahoru

Co si vzít k sonografii s sebou - potřebné doklady

K vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění potřebujete:
(1) Žádanku na sonografii (ultrazvuk)
(2) Platný zdravotní průkaz pojištěnce
(3) V některých případech můžeme rovněž požadovat abyste prokázal/a svou totožnost platným dokladem s Vaší fotografií (občanský průkaz, pas).

Žádanka musí obsahovat:
číslo pojištěnce (v případě občanů ČR se jedná o rodné číslo)
razítko lékaře
identifikaci lékaře nebo ambulance kde Vám vystavili žádanku, tzv. IČP což je 8-místný číselný kód vydaný lékaři zdravotní pojišťovnou (nikoliv tedy IČO), nejčastěji bývá na okraji razítka lékaře vlevo.
Překontrolujte si vše sami ještě před objednáním se - bez těchto náležitostí Vás nelze na sonografii přijmout.

Pro vysvětlení této z pohledu (nejen) pacienta asi byrokracie: Službu si pro Vás sjednává jiné zdravotní zařízení formou vystavené žádanky, pacient sám o své vůli (bez písemného doporučení) na pracoviště sonografie bohužel přístup nemá (na rozdíl od jiných odborností kam sami i bez doporučení přijít můžete).

zpět nahoru

Další informace k Vnitřnímu řádu pracoviště

V ordinaci je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy. Telefon vypněte nejdéle při vstupu do ordinace.

Dodržujte čas objednání. Do čekárny se dostavte 5-10 min před sjednaným časem.
Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19: Současný důraz na zvýšenou dezinfekci mezi jednotlivými pacienty klade zvýšené nároky na Vaši dochvilnost. V případě že dorazíte na sjednaný termín s více než 5 minutovým zpožděním bude vyšetření přesunuto nebo dle aktuální situace bez náhrady zrušeno, aby nedošlo k narušení časů objednání ostatních pacientů a k narušení hygienicko-epidemiologického režimu pracoviště. Doporučuji proto ponechat si zmíněnou časovou rezervu. Při nejistotě si můžete čas objednání den či dva předem raději ověřit.

Nevoďte děti s sebou do ordinace v současné době zpřísněných epidemických opatření (COVID-19).
Pokud máte možnost aby Vám dítě někdo pohlídal doma, využijte ji, případně zajistěte hlídání v čekárně (prostřídat se s partnerem, rodiči, atd). Pokud hlídání zajistit nemůžete, obraťte se prosím v této vyjímečné situaci na jiná pracoviště (oblastní nemocnice apod.).

Pacient je povinen při každé návštěvě oznámit případnou změnu zdravotní pojišťovny nebo jiné závažné změny (především ve vztahu ke skutečnostem uvedeným na žádance). -->

Respektujte prosím, že pořadí pacientů určuje lékař.

zpět nahoru

Potřebuji se přeobjednat, případně chci termín zrušit

Ordinace pracuje v režimu objednávání, kdy ve vyšetřovacím programu je na každého pacienta předem vyhrazen určený čas. Vzhledem k této organizaci práce a v zájmu jiných pacientů čekajících na termín je proto potřebné nahlásit zrušení sjednaného termínu (případně požádat o přeobjednání) nejméně 24 hodin předem.
Je-li to možné, prosím o nahlášení dříve, děkuji předem za Vaši ohleduplnost vůči jiným.

Pokud se ev. nemůžete dovolat, zrušení lze provést i formou SMS (včetně uvedení z jakého důvodu termín odhlašujete).
Formou SMS se však nelze přeobjednat.

Žádost o přeobjednání nebo zrušení rezervace provedené později, kdy s programem nelze již manipulovat, je vzhledem k charakteru provozu ordinace postaveném na objednacím systému považována již za blokování provozního času (viz i dále).
Přeobjednání nebo zrušení téhož vyšetření je možné pouze jednou.

zpět nahoru

Nedostavil/a jsem se ke sjednanému termínu bez předchozího zrušení (omluvy z termínu). Chci se objednat znovu

Objednáním se k vyšetření si smluvně rezervujete provozní čas pracoviště se všemi jeho náklady.
Pokud jste rezervaci řádně předem nezrušili, provozovatel přesto musí platit provozní i mzdové náklady i za tento Vámi blokovaný provozní čas, přičemž vzhledem k nákladné zobrazovací technice jsou provozní náklady mimořádně vysoké. Současně jste i znemožnili možnost časnějšího termínu sonografie jiným pacientům, zbytečně čekajícím v pořadníku.

Pochopitelnou OMLUVOU je následné předložení kopie pracovní neschopnosti z data původního termínu nebo kopie zprávy o hospitalizaci, doklad zaměstnavatele nebo pediatra o čerpání volna na ošetřování nemocného dítěte (vzniklé v den dohodnuté sonografie nebo předchozí den), případně doklad (kopie) o jiném podobně závažném neodkladném stavu (typicky podezření na závažné infekční onemocnění).
Upozorněte prosím sami na takovouto situaci, s tím že ji následně věrohodně doložíte (postačuje při příští návštěvě).

Po opakovaném nedostavení se nebo po opakovaném pozdním zrušení rezervace Vám další termín již nebudeme moci poskytnout (situace kdy pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, neposkytuje součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb nebo jiným způsobem porušuje vnitřní řád pracoviště, případně dle přesvědčení lékaře nedošlo k potřebnému vytvoření důvěry mezi ním a pacientem, v souladu se stavovským předpisem č. 10 etického kodexu České lékařské komory a podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách).

zpět nahoru

Nález (výsledek) - zajistíte zaslání mému odesílajímu lékaři?

Sonografický nález je určen lékaři který Vám vystavil žádanku. Pracoviště nález z vyšetření může vydat Vám (s tím že Vy jej poté odesílajícímu lékaři dodáte osobně) nebo jej odesílajícímu lékaři může zaslat.

V souvislosti s onemocněním COVID-19 bude výsledek Vašemu lékaři zaslán (poštovné aktuálně uhradí naše ordinace). Cílem je minimalizovat Váš čas nejen v čekárně ale i v dalších prostorách polikliniky, v zájmu ochrany Vašeho zdraví i zdraví ostatních pacientů (nemusíte tedy čekat na výsledek a potkávat se zbytečně s dalšími pacienty a vystavovat se tak zbytečnému riziku).

Jaké další výhody jsou pro Vás s takovým postupem spojeny? Obrazová dokumentace z vyšetření může být znovu kontrolována další den (tzv. druhé čtení, což bývá jinak forma nadstandardu - aktuálně Vám tato služba bude poskytnuta zdarma). Teprve po této další kontrole je vypracován konečný výsledek a nález odeslán. Vše, včetně odeslání, přitom proběhne během 2 dnů. V kombinaci s poskytovanými krátkými termíny se tedy v žádném případě nemusíte obávat ani nevhodného zpoždění výsledku, a nadto - v případě významnějšího nálezu Vás (nebo přímo Vašeho lékaře) budeme vhodným způsobem o nálezu navíc rychle předem informovat.

Pokud máte zájem o osobní obdržení, můžete požádat o zaslání na Vaši domácí adresu (v tomto případě za sjednaný poplatek), s tím že nález poté Vašemu lékaři sami dodáte.

zpět nahoruMám žádanku na sonografii, ale je na ní uvedené jiné pracoviště

Přestože Váš lékař na žádance může uvést konkrétní pracoviště (a důvody k tomu mohou být i velmi nemedicínské), i s takto označenou žádankou se můžete objednat na jakékoliv sonografické pracoviště kde Vám vyjdou vstříc. Tedy samozřejmě i u nás.

zpět nahoru

Máte kvalitní sonografický přístroj? Můj lékař mne poslal jinam ...

V nedávné době byl na pracovišti opět instalován nový sonografický přístroj s vysoce kvalitním zobrazovacím a vyhodnocovacím softwarem.

Pokud se jedná o přístroje jinde, tvrzení že na Vám doporučeném pracovišti mají kvalitní případně nový přístroj může být pravdou (a doufejme že bude), ale - protože jsme v Čechách - také nemusí. Nelze zacházet do detailů, ale existují pracoviště která uvádějí že pořídili "nový" sonograf ačkoliv ve skutečnosti zakoupili ultrazvukový přístroj starší výroby (někdy dokonce už i s několik let ukončenou výrobou modelu), který jim následně některá firma tzv. zrepasovala - tedy přístroj opravila a na poškozená místa dala "nový kabát". Vpodstatě tedy něco jako starší auto po delším užívání opravené a zákazníkům vydávané za nové.
Případně nejednou vyšetřují na levných a nezřídka i značně starých sonografech, samozřejmě aniž by takovou "drobnost" zmínili ...
Tyto manipulace pacient bohužel nemá možnost poznat.
Přístrojové vybavení, jistě důležité, je nicméně jedním dílem mozaiky na níž závisí výsledek Vaší sonografie. Dalším je erudice a zkušenost lékaře.

zpět nahoru

Jak je provedení ultrazvukového vyšetření závislé na kvalifikaci a na vybavení?

Otázka asi každého pacienta který přichází k lékaři, tedy i na sonografii. U těch informovanějších logická obava, kvůli které zařízení hledají - zejména pak ti kteří s kolísající úrovní služeb nejen ve zdravotnictví už mají nějakou zkušenost.

Nejednou je pacientovi lékařem přímo doporučeno konkrétní pracoviště kam má jít. Vyvstane omezený počet variant:
- Protože je to kvalitní pracoviště? (tedy nejlepší volba pro mne jako pacienta?)
- Nebo je to prostě nejbližší sonografie (bez ohledu na kvalitu)?
- Nebo proto že lékaři obou pracovišť mají dobré osobní vztahy, případně jsou i ekonomicky propojeni a pacienty si "přihrávají" tak aby návštěvou dalšího doporučeného lékaře zajistil skupině nebo konkrétnímu poskytovali peníze?
Tedy typické řetězcové chování s cílem udržet pacienta uvnitř zájmové skupiny poskytovatelů a zabránit mu v úniku jinam, nejednou i za cenu vědomého směrování pacienta na nižší kvalitu než je možně dostupná jinde (smutným paradoxem pak bude že pacient jim za takové "dobré doporučení" může být ještě i vděčný ...).

Asi každý přemýšlivý pacient si proto vždy položí otázku - bylo mi pracoviště doporučeno opravdu v mém zájmu?
A u sonografie zcela oprávněně - je totiž označována jako nejvíce "operátor-dependentní" zobrazovací metoda. Jinými slovy to znamená že žádná jiná zobrazovací metoda není tolik závislá na subjektivní interpretaci obrazu jako sonografie, hodnocení vychází z odborných znalostí a zkušeností, tedy kvalifikace.
Příkladem může být např. citace z knihy věnující se omylům nejen v sonografii: "Ultrasound is particularly subject to errors, more than any other diagnostic imaging technique; indeed, the misinterpretation of images should be considered as a significant risk in US-based diagnosis. Ultrasonography is highly operator-dependent".
Článek Kritické ohodnocení nabízené kvality v sonografické praxi se věnuje obdobné problematice, včetně komercionalizace těchto vyšetření a doprovodným nebezpečím "The authors describe the benefits and risks of massive and widespread diffusion of ultrasound diagnostics for public and affiliated centers... authors urge greater control and the adoption of stricter criteria for the selection of clinical skills of operators ...".
Následná citace týkající se sonografického vyšetření karotid a vertebrálních arterií (tedy "běžné vyšetření" které provádí také téměř "kdokoliv" a prakticky kdekoliv ...) tyto závislosti vystihuje rovněž: "This is an operator-dependent examination that requires a good understanding of Doppler physics and hemodynamic physiology. The accuracy of carotid US hinges on following standard guidelines and practicing meticulous scanning techniques. There are several pitfalls that may mislead the operator to falsely interpret color and spectral Doppler findings ...".
Je třeba dodat něco dále?

Vcelku pochopitelně většina laiků také netuší jak vlastně hodnocení sonografie probíhá. Někteří mají dokonce představu že když přinesou ultrazvukový nález (popis) nebo sono snímek odjinud, je to něco na čem lze bezpečně stavět - tak to na sonografii opravdu ale není.
Při sonografii totiž lékař obrazový záznam při vyšetření na obrazovce aktuálně "čte" se všemi negativními důsledky - ultrazvukové hodnocení nelze jiným lékařem následně spolehlivě přezkoumat ani s pomocí zhotovených snímků.
To je zásadní rozdíl oproti CT nebo MRI (nebo i prostého rentgenu). Pokud si lékař na ultrazvuku patologie nevšimne, logicky ji ani nenafotí, a obráceně - některé sonografické snímky mohou vypadat zpětně patologické ale ve skutečnosti se jedná jen o nevhodně nastavený obraz sonografu nebo špatně nastavený řez tkání atd. Pacient je při ultrazvukovém vyšetření proto doslova vydán aktuální interpretaci toho "co a jak lékař vidí" (tedy jeho zkušenostem a svědomitosti) a jakými postupy se dobere výsledku.

Podstatná je rovněž kvalita přístrojového vybavení, tedy sonografického přístroje. Jako u všech přístrojových metod, i u ultrazvuku lze zjednodušeně říci, že čím vyšší je pořizovací cena přístroje, tím kvalitnější zobrazení lze na něm dosáhnout. V rámci kontinuálního zvyšování kvality péče (vnitřní standardy) byl proto na pracovišti v nedávné minulosti instalován nový moderní sonograf, jde již o čtvrtou obměnu přístrojového vybavení v době dosavadního trvání ordinace.
Zvláštnost českého zdravotnictví, a specificky soukromé sonografické ambulance, je však v tom že vysoká investice nepřináší vyšší zisk - naopak, pro ordinaci znamená jen vyšší náklady, a tedy reálně ztrátu. Přestože pro pacienty pořídím moderní ultrazvukový přístroj, výkony na něm budou od pojišťoven placené stejně jako na starém.
Ptáte se jak je to možné? Zdravotní pojišťovny nezohledňují jestli máte levný sonografický přístroj třeba jen za 50 tisíc korun (ano, i tak levně se nechá starší sonograf pořídit a vyšetření na něm účtovat jako na novém) nebo jste do něho investovali řádově miliony, ale nejen to, nerozlišují ani zda máte kvalifikaci základní nebo jste uznávaným specialistou - vyšetření bude uhrazeno stejně.

Proč si tedy vůbec pořizovat nový drahý sonograf, když ani legislativa k takovému kroku nenutí? Takové rozhodnutí je vpodstatě jedině projev empatie a odpovědnosti vůči Vám jako pacientům - nejen já jako lékař, ale především Vy se na výsledek sonografického vyšetření může více spolehnout, kvalitní sonograf "víc a přesněji vidí".
Protože výsledek vyšetření může Vašeho lékaře nasměrovat správným nebo také špatným směrem, mohu svým pacientům nabídnout výrazně vyšší komfort ve smyslu kvalita a důvěra, s tím že jej však sám dotuji. Trochu galenovské? Je v dnešní společnosti pro takové chování ještě ale místo?, a jak dlouho? ...

Několik základních doporučení pro orientaci nicméně uvést lze:
Má pracoviště vlastní webové stránky?
Uvádějí lékaři kvalifikaci případně publikační činnost ověřitelnou formou, např. náhledy? Pokud ano, jedná se o práce ve významných časopisech, nebo jde o nevýznamná periodika nebo jen dokonce "reklamní PR" novinové příspěvky a rozhovory?
Kvalifikace v sonografii - není založena jen na "několikadenních" kurzech? (praxe totiž vyžaduje roky), navíc lze jistě očekávat rozdíl pokud sonografii (obecně ale jakýkoliv obor) vykonáváte jako hlavní činnost nebo jen na jakýsi "vedlejšák" ...
Můžete se podívat jaké přístrojové vybavení pracoviště užívá a udělat si tak alespoň hrubou představu? Nebo jej raději skrývá? Odmysleme raději že na webu bude sice snímek přístroje, vy se pak s ordinaci setkáte s poněkud "jiným" ... ale nakonec to znáte také - weby s "univerzálními" snímky usměvavých lékařů, které v daném zařízení téměř jistě nepotkáte ...
Nezdůrazňuje pracoviště spíše doplňkové podružnosti (recepce, různé nadstandardy, atd.), sice příjemné, ale bez vztahu ke kvalitě odborné péče?
A nakonec, v letošním roce nicméně zásadní bod - snaží se Vás pracoviště chránit před možnou nákazou koronavirem? (jistě nechcete přijít s jedním problémem a odnést si "navíc" další...)

Jistě se shodneme, že indikující lékař by svého pacenta měl odeslat na skutečně kvalitní pracoviště. Že se tak bohužel často neděje, neovlivníte ani Vy, ani já ...

zpět nahoru

Samoplátci - omezení spektra nabídky

Otázka jistě namístě - proč tato vyšetření a ne jiná?
Nabídka samozřejmě zohledňuje vyšetření s dlouholetou praktickou, výukovou a publikační zkušeností, tedy především břišní orgány a cévní dopplerovská vyšetření. Nicméně, bohaté zkušenosti mám i v dalších oblastech, tak proč ne i jiná?

V současném systému pro pacienta považuji za potřebné zohlednit i návaznost další péče. Pokud ke svému praktikovi přijdete s jednoznačným sonografickým nálezem, modelově např. kameny ve žlučníku nebo ložisko v játrech (ev. i s rozvahou o jaký nádor by se mohlo nejspíše jednat), další postup z jeho strany bude (nebo by alespoň měl být) zřejmý a bez potřeby zbytečných opakování vyšetření. U sonografie břišních orgánů by tedy pro klienta žádný podstatný problém s navazující péčí vyvstat neměl.
Komplikovanější situace může však nastat např. u obrazu patologické uzliny nebo zánětu ve štítné žláze, tedy tam, kdy rozvaha mimo obraz na sonografii je závislá i na klinických, biochemických a dalších datech, která s sebou pochopitelně mít nebudete. V takové situaci vznikne potřeba dalších upřesňování, kdy se v dalších krocích budou postupně zapojovat lékaři dalších odborností a lze předpokládat že každý další vstupující lékař přinese svůj vlastní náhled (když pro nic jiného, tak alespoň aby demonstroval "důležitost" svoji nebo svého oboru), to vše v situaci kdy nemusí být zřejmé kdo má být primárním ošetřujícím lékařem. Takovýchto situací bych vás chtěl ušetřit a proto některá vyšetření samoplátcům raději nenabízím - zde je jistě pro vás mnohem vhodnější si předem žádanku zajistit. Ostatně potenciálním samoplátcům zajistit si žádanku jako vhodnější variantu doporučuji vždy, v mé ordinaci na prvém místě doposud stojí Vaše zdraví a snaha o profesionalitu.

zpět nahoru

Jak se mám na sonografické vyšetření připravit? (příprava na sono)

O přípravě k vyšetření by vás měl poučit již odesílající lékař. Protože se tak ale obvykle neděje, informace naleznete zde.

zpět nahoru

Co jsou tzv. časná ("akutní") sonografická vyšetření a jak je k nim přistupováno v rámci ambulantní ultrazvukové praxe?

Na ultrazvuk hrazený z veřejného pojištění pacient nepřichází nikdy sám, ale je vždy indikován (odeslán) jiným lékařem (musí mít od něho vystavenou žádanku na sonografii). Požadavek předchozího kontaktu pacienta s jeho praktickým lékařem nebo specialistou (před sonografií) tedy platí i v případě časných vyšetření - i v těchto případech musí mít pacient vždy tímto lékařem předem vystavenou žádanku. Sonografista není nikdy lékařem prvého kontaktu, tedy ani v těchto případech.

Provoz ambulantní ultrazvukové praxe bývá současně typicky postaven na systému objednání, kdy se pacienti objednávají buď sami, případně je objednává přímo jejich lékař.
Zejména v případech časných vyšetření je potřeba předchozí telefonické domluvy indikujícího lékaře s jím uvažovaným pracovištěm sonografie zcela nutná a je zásadního významu: Předpokladem totiž je, že kapacitní možnosti pracoviště a aktuální stupeň zatížení lékaře musí provedení jakékoliv vyšetření mimo předem daný program v dostatečně potřebné kvalitě umožnit, v případě aktuálního přetížení, dočasného přerušení provozu nebo jiných provoz významně limitujících důvodů je poté zapotřebí aby indikující lékař operativně zajistil sonografii včas jinde, těchto skutečností si tedy musí být předem vědom. Např. možnosti vyšetřovny s jedním nebo dvěma dny provozu jsou oproti pracovištím s provozem většinu týdne jistě limitovány. Ideální je samozřejmě situace, pokud je v místě zařízení statutu oblastní (krajské) nebo fakultní nemocnice (Praha a krajská města, včetně Příbrami) které mají stanovenou garancí přijetí k časnému ultrazvukovému vyšetření pro potřebné případy ten samý den, případně tu samou hodinu (pokud to vyžaduje klinická potřeba) - situaci vyhodnotí Váš ošetřující lékař, ev. v konzultaci s nemocničním zařízením.

Závěrem, není určitě vhodné abyste se žádankou k časně potřebnému vyšetření jednotlivá sonografická pracoviště sami obtelefonovávali nebo obíhali, ultrazvuk by Vám v takových případech měl předem osobně zajistit Váš indikující lékař.
Vždy proto kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře k osobnímu zajištění termínu pokud se domníváte že vyšetření je potřeba provést časněji (případně Vás tak Váš ošetřující lékař snad informoval). Věřím, že v případě potřeby Vám toto každý svědomitý lékař však sám předem zajistí jako samozřejmost na pracovišti se kterým pravidelně spolupracuje, nebo přímo v rámci nemocničního zařízení.

zpět nahoru

Kopie předchozího nálezu (výpis z dokumentace)

Pokud Váš ošetřující lékař potřebuje získat kopii pro něho již v minulosti vydaného (nebo odeslaného) nálezu, na základě jeho písemného vyžádání Vám bude vydána bezplatně.

Pokud si kopii předchozí sonografie přejete pro vlastní osobní potřebu (bez vyžádání lékařem), je i toto možné - poskytnutí kopie touto cestou poté podléhá obvyklému manipulačnímu poplatku.
Kopii předchozí sonografie lze vydat pouze Vám osobně, a to až po ověření Vaší totožnosti (platný OP) na místě - neposílejte tedy jiné osoby byť v blízkém příbuzenském vztahu, nález jim nebude možné vydat, případně pouze po předložení notářem (nebo obdobnou formou) Vašeho ověřeného souhlasu.

zpět nahoru

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník těchto služeb je k nahlédnutí zde.

zpět nahoru

Ochrana osobních údajů, telefonická informace o výsledku vyšetření

Vzhledem k ochraně osobních dat pro nemožnost ověření totožnosti volajícího není možné výsledek ultrazvukového vyšetření sdělovat telefonicky - tedy ani vyšetřovanému pacientovi nebo jeho rodině, z téhož důvodu ale ani žádajícímu lékaři. Taková možnost (tedy i na sonografii) by musela být předem smluvně sjednána včetně potřebných ověřovacích prvků. Tento postup je nutný z důvodů zachování bezpečnosti Vašich citlivých zdravotních informací.
Blížší informace o ochraně osobních údajů v rámci povinného zpracování dat naleznete zde.

zpět nahoru

S přáním pevného zdraví,
doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc.