telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátekSmluvní zdravotní pojišťovny:

Smluvně zajištěná sonografie pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny
Vojenská zdravotní pojišťovna je rovněž smluvním partnerem Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) je rovněž smluvním partnerem  Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Oborová zdravotní pojišťovna (207) je rovněž smluvním partnerem Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) je rovněž smluvním partnerem Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie


Časté dotazy

Zařízení otevřené pacientům - všechny potřebné informace online

Sonografie bez čekání - co mohu pod touto nabídkou očekávat?
OBJEDNÁNÍ na sonografii (ultrazvuk)
Mám žádanku na sonografii, ale je na ní uvedené jiné pracoviště (jiný lékař) - mohu jít na sono k Vám?
Potřebné doklady: žádanka a průkaz zdravotního pojištění
Mohu se nechat vyšetřit i když NEMÁM ŽÁDANKU na sonografii?
Nabízíte služby v rámci nadstandardu a KOMFORTNĚJŠÍ PÉČE?
Pacienti nesmluvních zdravotních pojišťoven
Mám žádanky k provedení několika ultrazvukových vyšetření
Obdržím hned po vyšetření písemnou zprávu?
Máte kvalitní sonografický přístroj? Můj lékaře mne poslal jinam ...
Byl jsem poslán opravdu na KVALITNÍ pracoviště?
Mám již dohodnutý termín, ale potřebuji se PŘEOBJEDNAT
Mám dohodnutý termín, ale chci ho ZRUŠIT
Nedostavil/a jsem se k dohodnutému termínu BEZ PŘEDCHOZÍHO ZRUŠENÍ. Chci se objednat znovu
Jak se mám na sonografické vyšetření PŘIPRAVIT?
Sonografie bez předchozího objednání
Časná ("akutní") sonografická vyšetření
Ochrana osobních údajů, telefonická informace o výsledku vyšetření
Kopie předchozího nálezu
Proč máte v současnosti provoz omezený pouze na dva dny?
Co je to ultrazvuk a je opravdu zcela bezpečný?

Sonografie bez čekání - co mohu pod touto nabídkou očekávat?


Uvědomuji si, jak nepříjemné a často zbytečné mohou být hodiny strávené v čekárně lékaře.
Proto je položen maximální důraz na systém objednání a na dobrou organizaci práce, tak aby časová zátěž byla pro Vás co nejmenší.
K objednané sonografii budete přijati v předem dohodnutý čas, typicky v toleranci pod 20 minut.

zpět nahoru

Objednání na sonografii (ultrazvuk) - telefonicky nebo na místě


(1) Telefonicky:
K sonografii se můžete telefonicky objednávat každý den (pondělí až pátek).
Potřebné údaje které potřebujeme pro elektronické zaevidování Vašeho objednání do systému ordinace jsou uvedeny zde.
Pakliže tyto údaje z jakéhokoliv důvodu nechcete sdělovat telefonicky, což respektujeme, můžete se k vyšetření objednat osobně se žádankou na místě v provozních dnech ordinace.

Předem se omlouvám pokud se v ordinačních hodinách snad výjimečně nemůžete dovolat, důvodem však typicky bývá že se v té době věnuji pacientovi v ambulanci, pro lékaře je pochopitelně prioritou probíhající vyšetření či jeho následné vyhodnocení.
Vzhledem k omezení provozu od konce roku 2017 prosím o pochopení že přijetí hovoru v neprovozních dnech garantovat vždy nelze (jedná se o benefitní a tedy nenárokovatelnou službu) - v naprosté většině případů se však jistě dovoláte.
Pokud se Vám snad vyjímečně dovolat nezdařilo, můžete se k objednání dostavit osobně v místě ordinace v provozní dny, případně kontaktujte jiná pracoviště (s delší provozní dobou v týdnu).

Prosíme nevolejte mimo vyhrazené hodiny.
Volání ze skrytých čísel nepřijímáme.

(2) Na místě:
K sonografii se můžete v provozních dnech objednat se žádankou rovněž osobně přímo na místě - věnujte proto prosím pozornost vývěsce v místě ordinace a pro případ ev. delší plánované nepřítomnosti FB stránce.

Po již provedené rezervaci prosíme o dodržení času objednání - na tuto dobu je čas lékaře a ordinace vyhrazen pouze pro Vás. Dostavte se proto prosím nejméně 5-10 min předem.

Důležité: Pokud se potřebujete z rezervovaného termínu ze závažného důvodu nebo termín ZRUŠIT, viz samostatné odpovědi.
Informace k ochraně osobních údajů v rámci povinného zpracování dat naleznete zde.

zpět nahoru

Mám žádanku na sonografii, ale je na ní uvedené jiné pracoviště (jiný lékař) - mohu jít na sono k Vám?


Samozřejmě ano, můžete.
Přestože Váš lékař na žádance může uvést konkrétní pracoviště (a důvody k tomu mohou být opravdu i velmi nemedicínské), i s takto označenou žádankou se můžete objednat na jakékoliv sonografické pracoviště kde Vám vyjdou vstříc. Tedy samozřejmě i u nás.

zpět nahoru

Co si vzít k sonografii s sebou - potřebné doklady


K vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění potřebujete:
(1) platný průkaz o zdravotním pojištění (plastová kartička od Vaší zdravotní pojišťovny) a
(2) žádanku na sonografii (ultrazvuk) kterou Vám vystavil lékař který Vás posílá na vyšetření.
Vyšetření je v takovém případě plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.

Žádanka musí obsahovat:
na jaké vyšetření se objednáváte
číslo pojištěnce (v případě občanů ČR se jedná o RČ)
razítko lékaře
identifikaci lékaře nebo ambulance kde Vám vystavili žádanku (především tzv. IČP což je 8-místný číselný kód konkrétního lékaře nebo ambulance - např. pro Prahu začíná číslem 0 nebo 1, pro Příbramsko číslem 3, pro Plzeňsko číslem 4, atd.).
Překontrolujte si proto vše ve vlastním zájmu sami předem ještě před objednáním se - bez těchto náležitostí Vás žádné pracoviště zobrazovacích metod nemůže přijmout.

Doplním že žádanka může být vystavena od jakéhokoliv lékaře - tedy nejen Váš praktický (obvodní) lékař ale i jakýkoliv specialista jako např. chirurg, internista, neurolog, atd. ... Musí mít samozřejmě smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou, je dobré se na toto informovat - pokud k němu ovšem chodíte, lze to předpokládat.
Také rozsah vyšetření nijak nezávisí na odbornosti lékaře který Vám žádanku vydal. Může Vás to i překvapit (a snad i pobavit), ale urolog Vám může vystavit žádanku na sonografii např. i nohou, neurolog na ultrazvuk břicha, dětský lékař může vystavit žádanku na sonografii i Vaší babičce, atd. ...
Vyšetření může být Vaším lékařem označeno sonografie nebo ultrazvuk nebo (zkráceně) sono - vždy se ale jedná o to samé, jen pod jinými názvy....

zpět nahoru

Sonografie a jiné služby poskytované na vlastní žádost pacienta:
Mohu se nechat vyšetřit i když nemám žádanku na sonografii?
Nabízíte služby v rámci nadstandardu a komfortnější péče?


Potřebujete opravdu časný termín a nechcete čekat v pořadníku?
Máte zájem o preventivní vyšetření k vyloučení skryté závažnější choroby?
Nejste si jisti kvalitou sonografie jinde a chcete si porovnat výsledky?
Nechce Vám Váš lékař žádanku na ultrazvukové vyšetření vystavit?
Požadujete detailnější sonografické vyšetření nelimitované různými regulačními omezeními?
Chcete konzultovat v konkrétním případě nález, příp. možnosti jiných zobrazovacích metod?

Vybraná vyšetření a služby v rámci komfortnějšího přístupu (tzv. "nadstandard") si můžete nechat provést i na vlastní žádost - blíže zde.
.
zpět nahoru

Sonografie a pacienti nesmluvních zdravotních pojišťoven


Pracoviště má smluvní vztah uzavřený se všemi regionálně významnými zdravotními pojišťovnami.
Pokud jste klientem nesmluvní zdravotní pojišťovny a přesto požadujete ultrazvukové vyšetření u mne, rád sonografii samozřejmě provedu i Vám.
V takovém případě se však jedná o sonografické vyšetření vyžádané v nesmluvním zařízení, na vlastní žádost pacienta, které není hrazeno ze zdravotního pojištění - viz i předchozí dotaz. Přímá smluvní platba je založená na kalkulaci dle platného ceníku výkonů, provozních a dalších režijních nákladů, na kvalifikaci lékaře, a na rozsahu a náročnosti Vámi vyžádané služby.

zpět nahoru

Mám žádanky k provedení několika ultrazvukových vyšetření. Mohu vyžadovat provedení všech sonografií v jeden den, případně několika sonografií od různých lékařů v jeden den?


Otázku nelze zodpovědět v obecné rovině. Informace Vám bude poskytnuta v závislosti především na počtu a na rozsahu indikovaných sonografických vyšetření a také podle oblasti těchto vyšetření na těle. Obecně platí některá omezení možné frekvence sonografických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění v rámci časového období, případně omezení rozsahu sonografie v jeden den (případně za delší období). Rovněž časová náročnost některého z vyšetření může být limitujícím faktorem vzhledem k aktuálnímu stavu na pracovišti. Navíc, ambulantní pracoviště může v jeden den zadat do systému pojišťovny pouze jednoho odesílajícího lékaře.
Může se tedy stát, že k některému z požadovaných vyšetření budete muset přijít jako k samostatně provedené sonografii v jiný den.

zpět nahoru

Obdržím po ultrazvukovém vyšetření písemnou zprávu pro odesílajícího lékaře?


Zdravotnické zařízení je obecně povinno vypracovat po vyšetření následně písemnou zprávu ("nález"), což se týká samozřejmě i sonografie.
Nález můžete obdržet přímo Vy osobně, zařízení jej však může Vašemu odesílajícímu lékaři odeslat až následně - je nutno si uvědomit, že vzhledem k tomu že sonografie hrazená ze zdravotního pojištění musí být indikována jiným lékařem (na ultrazvuk musíte mít žádanku), nález ze sonografie je určen Vašemu odesílajícímu lékaři (nikoliv přímo Vám).

Část pracovišť preferuje následné zasílání sonografického nálezu odesílajícím lékařům poštou: Možnými důvody takového postupu může být při nejistotě potřeba konzultace zkušenějším lékařem, ale i zvýšení průchodnosti pracoviště co do počtu pacientů (zpracování výsledku je tak možno odložit).

Jiná zařízení nález pacientovi přímo vydají a ten ji následně odesílajícímu lékaři sám předá. Takový postup je pro pracoviště sice časově i ekonomicky více zatěžující (sonografický nález se musí vypracovat před vyšetřením následujícího pacienta, mezitím přístroj "stojí"), pro pacienta je však výhodnější hned z několika důvodů:
(1) zajištění včasnosti následné péče - pacient je jistě sám nejlépe zainteresován na včasném dodání nálezu odesílajícímu lékaři,
(2) komfort pacienta - se sonografickým nálezem či s jeho kopií může v případě potřeby sám i za jiným specialistou,
(3) z psychologického hlediska není nepodstatné, že pacient nemá pocit, že mu bylo na sonografii něco závažného zatajeno (a proto byl nález "raději odeslán").
Z uvedených důvodů Vám proto po ukončení ultrazvukového vyšetření (po vypracování) písemný nález vydám. Ostatně, jakékoliv zařízení (nejen sonografické) kde by mi zprávu nevydali by ve mně velikou důvěru asi nevzbudilo - sepsání lékařské zprávy je totiž obecně povinnou součástí každého klinického vyšetření (vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb.) a na její vydání má pacient nárok.

zpět nahoru

Máte kvalitní sonografický přístroj? Můj lékaře mne poslal jinam ...


V nedávné době byl na pracovišti opět instalován nový sonografický přístroj, včetně vysoce kvalitního zobrazovacího a vyhodnocovacího softwaru.
Pokud se jedná o přístroje jinde, tvrzení že na Vám doporučeném pracovišti mají také kvalitní nebo nový přístroj může být pravdou (a doufejme že snad i bude), ale - protože jsme v Čechách - také nemusí. Nelze zacházet do detailů, ale existují pracoviště která uvádějí že pořídili "nový" sonograf ačkoliv ve skutečnosti zakoupili ultrazvukový přístroj starší výroby (někdy dokonce už i s několik let ukončenou výrobou modelu), který jim následně některá firma tzv. zrepasovala - tedy přístroj opravila a na poškozená místa dala "nový kabát". Vpodstatě tedy něco jako starší auto po delším užívání opravené a vydávané zákazníkům za nové. Případně nejednou vyšetřují na levných a nezřídka i značně starších sonografech ... Tyto manipulace běžný pacient bohužel nemá možnost poznat.
Nicméně, přístrojové vybavení, i když jistě důležité, je však pouze jedním z dílů mozaiky na níž závisí výsledek Vaší sonografie. Další podstatnou veličinou je erudice a zkušenost lékaře - viz i následující téma:

zpět nahoru

Jak je provedení ultrazvukového vyšetření závislé na kvalifikaci a zkušenostech vyšetřujícího lékaře, a jak na přístrojovém vybavení?


Skryté otázky asi každého pacienta který přichází k lékaři, tedy i na sonografii. U těch informovanějších logická obava, kvůli které si zařízení hledají a vybírají - zejména pak ti kteří už mají s kolísající úrovní služeb nejen ve zdravotnictví nějakou zkušenost. Nabízí se vpodstatě omezený počet variant:
- Byl jsem někam poslán proto že je to kvalitní pracoviště? (a tedy nejlepší volba pro mne jako pacienta)?
- Nebo že to je to nejbližší sonografie (bez ohledu na kvalitu)?
- Nebo prostě proto že oba lékaři mají velmi dobré osobní vztahy, případně jsou ekonomicky propojeni a pacienty si "přihrávají", tak aby projitím doporučené trasy přinesl do skupiny nebo konkrétnímu poskytovali peníze? Tedy klasický případ řetězcového chování, s cílem udržet pacienta uvnitř zájmové skupiny poskytovatelů a zamezit jeho úniku vně, i za cenu vpodstatě vědomého směrování pacienta na nižší kvalitu.

Nejen u ultrazvukového vyšetření si takové otázky položí asi každý přemýšlivý pacient - bylo mi pracoviště doporučeno opravdu především v mém zájmu?
A u sonografie pak zcela oprávněně - je totiž označována jako nejvíce "operátor-dependentní" zobrazovací metoda. Jinými slovy - znamená to že žádná jiná zobrazovací metoda není tolik závislá na subjektivní interpretaci obrazu jako sonografie, hodnocení vychází z odborných znalostí a zkušeností, tedy kvalifikace lékaře - sonografisty.

Viz např. citace z knihy věnující se omylům nejen v sonografii: "Ultrasound is particularly subject to errors, more than any other diagnostic imaging technique; indeed, the misinterpretation of images should be considered as a significant risk in US-based diagnosis. Ultrasonography is highly operator-dependent".
Článek Kritické ohodnocení nabízené kvality v sonografické praxi se věnuje obdobné problematice, včetně komercionalizace těchto vyšetření a doprovodným nebezpečím "The authors describe the benefits and risks of massive and widespread diffusion of ultrasound diagnostics for public and affiliated centers... authors urge greater control and the adoption of stricter criteria for the selection of clinical skills of operators ...".
Následná citace týkající se sonografického vyšetření karotid a vertebrálních arterií (tedy "běžné vyšetření" které provádí také téměř "kdokoliv" a prakticky kdekoliv ...) tyto závislosti vystihuje rovněž: "This is an operator-dependent examination that requires a good understanding of Doppler physics and hemodynamic physiology. The accuracy of carotid US hinges on following standard guidelines and practicing meticulous scanning techniques. There are several pitfalls that may mislead the operator to falsely interpret color and spectral Doppler findings ...". Je třeba dodat něco dále?

Vcelku pochopitelně, většina laiků také netuší jak vlastně hodnocení sonografie probíhá - a na čem tedy skutečně záleží. Někteří mají dokonce představu že když přinesou ultrazvukový nález (popis) nebo sono snímek odjinud, je to něco na čem lze bezpečně stavět - tak to na sonografii opravdu není.
Při sonografii lékař obrazový záznam při vyšetření na obrazovce totiž aktuálně "čte" se všemi negativními důsledky - ultrazvukové hodnocení nelze proto jiným lékařem následně spolehlivě přezkoumat ani s pomocí zhotovených snímků.
To je zásadní rozdíl oproti CT nebo MRI (nebo i prostého rentgenu). Pokud si lékař na ultrazvuku patologie nevšimne, logicky ji ani nenafotí, a obráceně - některé sonografické snímky mohou vypadat zpětně patologické ale ve skutečnosti se jedná jen o nevhodně nastavený obraz sonografu nebo špatně nastavený řez tkání atd... (i proto tyto obrazy opravdu nelze spolehlivě zpětně "číst").
Pacient je při ultrazvukovém vyšetření vydán aktuální interpretaci toho "co a jak lékař vidí" (tedy jeho zkušenostem a svědomitosti) a jakými postupy se dobere výsledku.

Další podstatný aspekt na kterém kvalita výsledku sonografie závisí, je samozřejmě čas věnovaný Vašemu sonografickému vyšetření. Lze jistě předem předpokládat podstatný rozdíl v kvalitě, bude-li průchodnost sonografického pracoviště např. 6 pacientů za hodinu v jednom případě nebo jen 2-3 pacienti za hodinu ve druhém případě.

Podstatná je samozřejmě také kvalita přístrojového vybavení, tedy sonografického přístroje.
Částečně bylo toto téma již zmíněno i v předchozí otázce (zde). Nyní detailněji - jako u všech přístrojových metod, i u ultrazvuku lze zjednodušeně říci, že čím vyšší je pořizovací cena přístroje, tím kvalitnější zobrazení lze na něm dosáhnout. Samozřejmě, s tím podstatným dodatkem, že současně je také zásadní zkušenost lékaře s konkrétním sonografickým přístrojem - lékař musí být na daném přístroji obeznámen s obrazem normálu i jednotlivých patologií a musí být rovněž zacvičen jak dosáhnout optimalizace obrazu je-li to potřeba. Je dobře, má-li pracoviště vysoce kvalitní přístroj - investice ale přijde vpodstatě vniveč, pokud u přístroje "nesedí" dostatečně zkušený odborník.
V této souvislosti doplním že na mém pracovišti byl v rámci kontinuálního zvyšování kvality péče (vnitřní standardy) v nedávné minulosti instalován nový moderní sonograf. Jde již o čtvrtou obměnu přístrojového vybavení v době dosavadního trvání ordinace.

V této souvislosti dovolte vsuvku: Zvláštnost zdravotnictví, a specificky soukromé sonografické ambulance, je v tom že zde vysoká investice nepřináší vyšší zisk - naopak, pro ordinaci znamená jen podstatně vyšší náklady, a tedy reálně ztrátu. Zatímco bych si tedy teoreticky vždy po několika letech mohl zakoupit např. luxusní auto, pořídím nový ultrazvukový přístroj pro pacienty - přesto ale výkony na něm budou od pojišťoven placené stejně jako na starém.
Ptáte se jak je to možné? Zdravotní pojišťovny nezohledňují jestli máte levný sonografický přístroj třeba jen za 70 tisíc korun nebo jste do něho investovali několik milionů, v oblasti zobrazování nerozlišují jestli máte kvalifikaci základní nebo výrazně nadstavbovou, a v mém oboru dokonce ani nezohledňují Diplom celoživotního vzdělávání (což lékařům jiných oborů přináší alespoň malé zvýhodnění). Současný systém zdravotního pojištění zde běží tak že "vše je za jedny peníze".

Proč si tedy pořizovat nový drahý sonografický přístroj, zejména když legislativa k takovému kroku nijak nenutí? Takové rozhodnutí je svým způsobem tak nutně především projev empatie a odpovědnosti vůči Vám jako pacientům - nejen já jako lékař, ale především pacient se na výsledek sonografického vyšetření může mnohem více spolehnout, kvalitní sonograf "víc a přesněji vidí".
Protože výsledek vyšetření může Vašeho lékaře nasměrovat správným nebo také špatným směrem, mohu svým pacientům nabídnout výrazně vyšší komfort ve smyslu důvěra a kvalita... Poněkud galenovské? - asi ano.

zpět nahoru

Mám na sonografii již dohodnutý termín, ale potřebuji se přeobjednat


Vzhledem k redukci ordinačních dnů od roku 2018 (a rovněž v zájmu jiných pacientů čekajících na termín) prvé přeobjednání provedené nejméně 1 pracovní den předem je možné, je zdarma, a rád Vám vyhovím.
Pro vysvětlení - nejméně jeden pracovní dny předem je myšleno tak, že pokud se chcete přeobjednat např. z termínu pátek v 11 hodin, je přeobjednání potřeba provést nejdéle ve čtvrtek do 11 hodin.

Pozn.: Ideální situace (je-li to možné), je pak samozřejmě ta, pokud přeobjednání provedete nejdéle v předchozí provozní den naší ordinace - modelově tedy přeobjednání termínu pátek provedete nejdéle v úterý.

Děkuji předem za Vaši ohleduplnost vůči jiným.

Upozornění: Žádost o přeobjednání provedená později (kdy s programem nelze již manipulovat) je vzhledem k charakteru provozu ordinace postaveném na objednacím systému (a současně dny omezeném provozu) považována za blokování provozního času ordinace (Vámi rezervovaného) - viz zde.
Na tomtéž odkazu jsou současně však zmíněny OMLUVITELNÉ a zcela POCHOPITELNÉ důvody takto pozdně provedeného přeobjednání, které Vás samozřejmě omlouvají, ale které po Vás následně budeme chtít zpětně věrohodně doložit.
Pro vysvětlení, v takovém případě se jedná o nutnou administrativní službu spojenou s Vaším postupem a o částečnou kompenzaci ztráty spojenou blokováním provozního času ordinace (blíže viz odkaz věnovaný nedostavení se), tedy položky nehrazené ze zdravotního pojištění.
Pokud s takovýmto smluvním řešením vzniklé situace případně nesouhlasíte, což respektuji, můžete se samozřejmě objednat (nově) na jakékoliv jiné pracoviště - jako zde tak i jinde by se v daném případě vždy jednalo o novou rezervaci a tedy nově běžící čas objednání (a tedy žádný čas z našeho zavinění neztrácíte).

Druhé přeobjednání téhož vyšetření:
Případné další (tedy druhé) přeobjednání může být však již zpoplatněno menším manipulačním poplatkem.

Vzhledem k organizaci vyšetřovacího programu a především pak s ohledem na jiné pacienty čekající v pořadníku je možné se přeobjednat pouze dvakrát, další termín Vám nebudeme moci poskytnout.
K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit po opakovaném zneužívání objednacího systému a blokování termínů některými jedinci. Děkujeme za pochopení.

zpět nahoru

Mám na sonografii dohodnutý termín, ale chci ho zrušit


Pochopitelně, z mnoha různých důvodů se může stát že Vámi již provedenou rezervaci potřebujete zrušit.
Vzhledem k redukci ordinačních dnů od roku 2018 (a rovněž v zájmu jiných pacientů čekajících na termín) prvé přeobjednání provedené nejméně 1 pracovní den předem je možné, je zdarma, a rád Vám vyhovím.
Pro vysvětlení - nejméně jeden pracovní dny předem je myšleno tak, že pokud se chcete přeobjednat např. z termínu pátek v 11 hodin, je přeobjednání potřeba provést nejdéle ve čtvrtek do 11 hodin.

Pozn.: Ideální situace (je-li to možné), je pak samozřejmě ta, pokud přeobjednání provedete nejdéle v předchozí provozní den naší ordinace - modelově tedy přeobjednání termínu pátek provedete nejdéle v úterý.

Pokud se ev. nemůžete dovolat, lze zrušení provést formou SMS (včetně uvedení z jakého důvodu termín odhlašujete).

Děkuji předem za Vaši ohleduplnost vůči jiným.

Upozornění: Zrušení rezervace provedené později (kdy s programem nelze již manipulovat) je vzhledem k charakteru provozu ordinace postaveném na objednacím systému (a současně dny omezeném provozu) považováno za blokování provozního času ordinace (Vámi rezervovaného) - viz zde.
Na tomtéž odkazu jsou současně však zmíněny OMLUVITELNÉ a zcela POCHOPITELNÉ důvody takto pozdně provedeného zrušení termínu, které Vás samozřejmě omlouvají, ale které po Vás při Vašem případném novém objednání budeme chtít zpětně věrohodně doložit.
Pro vysvětlení, v takovém případě se jedná o nutnou administrativní službu spojenou s Vaším postupem a o částečnou kompenzaci ztráty spojenou blokováním provozního času ordinace (blíže viz odkaz věnovaný nedostavení se), tedy položky nehrazené ze zdravotního pojištění.
Pokud s takovýmto smluvním řešením vzniklé situace případně nesouhlasíte, což respektuji, můžete se samozřejmě objednat na jakékoliv jiné pracoviště.

V případě samoplátců prosíme o zrušení termínu v předstihu pokud možno nejméně 3 pracovní dny předem (v tomto případě se odhlašujete obvykle již alespoň částečně z osobního volného času lékaře). Děkuji za pochopení.

Neodhlášení se z termínu viz následující dotaz:

zpět nahoru

Nedostavil/a jsem se k dohodnutému termínu bez předchozího zrušení (omluvy z termínu). Chci se objednat znovu


Bohužel, je určitá část pacientů, kteří si sjednají termín vyšetření a následně se na něj bez předchozího zrušení (tedy bez omluvy z termínu) nedostaví. Pokud se s nimi ještě někdy setkám, tak uvádějí že si vyšetření zajistili jinde, nebo jim je jinde zajistil jejich lékař,atd... Jakkoliv, nepovažovali už za potřebné provedenou rezervaci řádně zrušit. Případně na termín prostě zapomněli.

Je však nutné si uvědomit, že na našem pracovišti objednáním se k vyšetření si rezervujete 20-30 minut provozního času pracoviště (tedy i dobu poměrně delší než bývá obvyklé jinde), se všemi doprovodnými náklady. Pokud jste rezervaci řádně předem nezrušili, tento Vámi blokovaný provozní čas byl nevyužit, provozovatel ordinace ale přitom musí ze svého zaplatit provozní i mzdové náklady.
Současně jste znemožnili možnost časnějšího termínu sonografie jiným pacientům, zbytečně čekajícím v pořadníku.
Nebudeme po Vás v případě nezrušené rezervace požadovat proplatit jako např. hotel celou nezrušenou první noc. To jistě ne. Na druhou stranu, jedná se obdobný modelový případ ze strany klienta předem sjednané a poté řádně neodhlášené rezervace. Proto po Vás při příští návštěvě před provedením sonografického vyšetření budeme požadovat menší smluvní manipulační poplatek (v případě že objednání budete v budoucnu požadovat nadále zde). Pro vysvětlení, v takovém případě se jedná o nutné administrativní služby a čas lékaře spojené s Vaším postupem a o skutečně pouze částečnou kompenzaci ztráty spojenou blokováním provozního času ordinace, tedy položky nehrazené ze zdravotního pojištění (blíže dále).
Pochopitelně, pokud s takovýmto smluvním řešením situace vzniklé z Vašeho zavinění případně nebudete souhlasit, což respektuji, můžete se samozřejmě objednat na jakékoliv jiné sonografické pracoviště.
K tomuto kroku jsme recentně (a po současném výraznějším omezení provozu v roce 2017) byli nuceni přistoupit po opakovaném zneužívání objednacího systému a blokování termínů některými jedinci.

Pochopitelnou OMLUVOU je však samozřejmě následné předložení kopie akutní pracovní neschopnosti z data původního termínu, nebo kopie zprávy o hospitalizaci (přijetí do nemocnice v daný, předchozí, nebo následný den), nebo doklad zaměstnavatele nebo pediatra o čerpání volna na ošetřování nemocného dítěte (vzniklé v den dohodnuté sonografie, předchozí, nebo následný den), případně doklad (kopie) o jiném podobně závažném neodkladném stavu. V takovém případě (po předložení takového dokumentu) samozřejmě nic příště platit nemusíte, naopak, budu se Vám v takovém průkazném případě snažit vyjít vstříc s co možno časným náhradním termínem. Upozorněte prosím tedy sami předem na takovouto situaci při novém objednání.

Je zapotřebí zdůraznit, že vzhledem k velmi nákladné zobrazovací technice jsou provozní náklady za ztracený provozní čas ve skutečnosti několikanásobně vyšší, a možné zdravotní důsledky, které jste způsobili jiným pacientům tím že jste jim znemožnili časnější termín sonografie, jsou vyčíslitelné jen těžko. Skutečně malá částka manipulačního poplatku tedy rozhodně nepokrývá z Vaší viny nevyužitou provozní a přístrojovou dobu, ani jiné sdružené komplikace. Pro Vaši představu, mezi náklady které ordinace musí platit i když tzv. "stojí" a zbytečně na Vás čeká patří:
- náklady na pořízení přístrojového vybavení (kvalitní sonografický přístroj stojí řádově miliony Kč), jeho provozní čas a amortizace
- náklady na ze zákona povinnou pravidelnou revizi sonografického přístroje, při poruše náklady na zajištění servisu a náhradních hardwarých desek, náklady na upgrade softwaru
- náklady na běžnou výpočetní techniku
- náklady na další materiálové vybavení ordinace
- náklady na povinné další vzdělávání lékaře, nákup ultrazvukové a radiodiagnostické literatury (pro ilustraci, zahraniční odborná kniha stojí řádově 4-9 tisíc Kč)
- členství v odborných společnostech (pro ilustraci, jenom členství v domácích a zahraničních společnostech a vstup do online zahraničních odborných databází pro moji ordinaci obnáší 35 tis. Kč /rok)
- náklady na plat nejen lékaře, sekretářky, účetní, správce webových stránek, ale např. i podíl na mzdě uklízečky polikliniky, údržbáře, pracovnice recepce polikliniky, atd ...
- náklady na zabezpeční ordinace (pult centralizované ochrany)
- podíl nákladů na likvidaci zdravotnických i komunálních odpadů, na praní prádla, na vodné a stočné, energie, telefonní poplatky, internetové připojení
- podíl nákladů na nájem a údržbu prostor ordinace (a to včetně prostor čekárny, WC, apod.)
Na doplnění, výpadek 20-30 min provozu hraje jistě menší roli v případě pracoviště s 5-denním provozem (kde se může částečně i "rozpustit" v celkovém objemu), u ordinace s provozem pouze 2 dny v týdnu se tento výpadek však pochopitelně projeví mnohem významněji.

Systém objednání (rezervace) přináší zodpovědnost oběma smluvním stranám.
Ordinaci v tom smyslu že budete v danou dobu (s jinde uvedenými specifiky práce ve zdravotnictví) na sonografii přijati, a také v tom že pokud ze strany ordinace vznikne předem předvídatelná překážka předem se Vám ozveme a nabídneme Vám náhradní termín, pokud možno přednostní - také proto si od Vás při objednání bereme mobilní kontakt (je tedy důležité abyste uvedli správné číslo, kam lze případně zaslat i SMS).
Vám pak přináší odpovědnost v tom smyslu že jste si vědomi závazků vyplývajících z provedené rezervace, tedy že se na sjednaný termín dostavíte, případně (pokud se nebude moci dostavit) svoji rezervaci včas přeobjednáte nebo včas zrušíte, případně své nedostavení se v budoucnu doložíte věrohodným zdůvodněním.
Základním předpokladem dalšího poskytování kvalitní a zodpovědné odborné péče zdarma všem pacientům je zodpovědný přístup k provedené rezervaci, za což předem děkuji.

Vzhledem k organizaci vyšetřovacího programu a především pak s ohledem na jiné pacienty čekající v pořadníku je po neomluveném nedostavení se možné se následně přeobjednat v tomto případě již pouze jednou, za uvedených smluvních podmínek, a tomto případě již pouze osobně na pracovišti.
Po případném opakovaném nedostavení se nebo po opakovaném pozdním zrušení rezervace, a tedy opakovaném blokování provozu, Vám další termín nebudeme moci poskytnout, v tomto případě i pro již zjevné hrubé porušení důvěry mezi lékařem a pacientem a nedodržování sjednané léčebně preventivní péče.
Děkujeme za pochopení.

zpět nahoru

Jak se mám na sonografické vyšetření připravit?


O přípravě k vyšetření by vás měl poučit již odesílající lékař. Protože se tak ale vždy neděje, máte na servisním webu pracoviště k dispozici poměrně detailně vypracovaný návod jak se na konkrétní ultrazvukové vyšetření správně připravit - doporučená příprava.

zpět nahoru

Dostavil/a jsem se k sonografii bez předchozího objednání. Lékař mne odmítl v době návštěvy vyšetřit a nabídl mi objednací termín. Je takový postup správný?


Pokud je to možné, snažím se vyhovět i těm pacientům kteří se sice předem neobjednali, ale rádi by sonografické vyšetření v daný den absolvovali. Pokud to situace umožňuje, což však nelze zaručit, o možnosti absolvovat sonografii bez objednání s čekáním Vás budu informovat a rád Vám vyjdu vstříc.
V takovém případě ale musíte počítat i s delším čekáním, protože přednost mají pacienti k sonografii předem objednaní a také případná další vyšetření která jsem ev. již přislíbil provést.
Někdy však přesto přijetí v ten samý den není bohužel možné, protože vyšetřovací program může být objednanými sonografiemi zaplněn, a další přijímání pacientů by vedlo k neúměrnému zatížení s nebezpečím snížení kvality poskytované péče (týkalo by se to nakonec možná i Vaší sonografie), a je poté jedině možné Vám nabídnout termín k objednání.
Je proto vždy výhodné se na ultrazvuk předem objednat.

zpět nahoru

Co jsou tzv. časná ("akutní") sonografická vyšetření a jak je k nim přistupováno v rámci ambulantní ultrazvukové praxe?


Na ultrazvuk hrazený z veřejného pojištění pacient nepřichází k vyšetření nikdy sám, ale je vždy indikován (odeslán) jiným lékařem (musí mít od něho vystavenou tzv. žádanku na sonografii).
Provoz ambulantní ultrazvukové praxe bývá proto postaven na systému objednání (tzv. vyšetřovací program), kdy se pacienti na sonografii objednávají buď sami, případně je objednává přímo jejich lékař (typicky z potřeby časnějšího termínu) - ultrazvukový program tedy může být (a obvykle bývá) v rámci dne předem vytížen.

Požadavek předchozího kontaktu pacienta s jeho praktickým lékařem nebo specialistou (před sonografií) samozřejmě platí i v případě časných vyšetření - i v těchto případech musí mít pacient vždy předem vystavenou žádanku. Sonografista není nikdy lékařem prvého kontaktu, tedy ani v těchto případech.
Zejména v takových případech je však potřeba předchozí telefonické domluvy indikujícího lékaře s lékařem jím uvažovaného pracoviště ultrazvuku zcela nutná a zásadního významu: Předpokladem totiž je, že kapacitní možnosti pracoviště a aktuální stupeň zatížení lékaře musí provedení jakékoliv další sonografie mimo předem daný program v dostatečně potřebné kvalitě umožnit (zmínil jsem to částečně i v předchozí odpovědi). V případě aktuálního přetížení nebo dočasného přerušení provozu (dovolená apod.) je poté zapotřebí aby indikující lékař operativně zajistil sonografii včas jinde, těchto skutečností si tedy musí být předem vědom.
Ideální je samozřejmě situace, pokud je v místě zařízení statutu Oblastní nemocnice nebo Fakultní nemocnice (Praha a krajská města, včetně Příbrami) s legislativně stanovenou garancí přijetí k akutnímu ultrazvukovému vyšetření. Nemocnice pro takové potřebné případy typicky uvádějí dostupnost sonografie do 20-30 minut, a to i v rámci pohotovostního provozu.
Kritéria definování "akutních" indikací k ultrazvukovému vyšetření jsou mimo rámec této informace, především tedy zda daná indikace na žádance k sonografii spadá mezi uznávané neodkladné lege artis indikace a co je chápáno jako potřebný neodkladný rozsah ultrazvukového vyšetření vzhledem k dané indikaci.

Závěrem, určitě není příliš vhodné abyste se žádankou k časně potřebnému vyšetření jednotlivá sonografická pracoviště sami obtelefonovávali nebo osobně obíhali, ultrazvuk by Vám v takových stavech měl zajistit osobně Váš indikující lékař. Věřím, že jde-li o akutní (nebo i jen časně potřebnější stav), v případě potřeby Vám toto každý svědomitý lékař zajistí jako samozřejmost na pracovišti se kterým pravidelně spolupracuje, nebo přímo v rámci nemocničního zařízení.

zpět nahoru

Ochrana osobních údajů, telefonická informace o výsledku vyšetření


Vzhledem k ochraně osobních dat pro nemožnost ověření totožnosti volajícího není možné výsledek ultrazvukového vyšetření sdělovat telefonicky - tedy ani vyšetřovanému pacientovi nebo jeho rodině, z téhož důvodu ale ani žádajícímu lékaři. Taková možnost (tedy i na sonografii) by totiž musela být s pacientem předem písemně smluvně sjednána včetně potřebných ověřovacích prvků jako PIN, heslo, apod. Tento postup je nutný z důvodů zachování bezpečnosti Vašich citlivých zdravotních informací.
Blížší informace o ochraně osobních údajů v rámci povinného zpracování dat naleznete zde.

zpět nahoru

Kopie předchozího nálezu


Pokud Váš ošetřující lékař potřebuje získat kopii v minulosti pro něho již v minulosti vydaného (nebo odeslaného) nálezu, na základě jeho písemného vyžádání Vám bude kopie vydána bezplatně.
Pokud si kopii předchozí sonografie přejete pro vlastní osobní potřebu (bez vyžádání lékařem), je i toto možné - poskytnutí kopie touto cestou poté podléhá obvyklému manipulačnímu poplatku.
Kopii předchozí sonografie lze vydat pouze Vám osobně, a to až po ověření Vaší totožnosti (platný OP) na místě (neposílejte tedy jiné osoby byť v blízkém příbuzenském vztahu - nález jim nebude možné vydat).

zpět nahoru

Proč máte v současnosti provoz omezený pouze na dva dny?


Neomezuji se pouze na sonografii, udržuji si širší spektrum odbornosti začleňující i náročnější nemocniční péči, především v oblasti MRI diagnostiky.

Nicméně snížení provozních dnů (z původního rozsahu celého týdne) bylo vyvoláno primárně vznikem nových sonografických pracovišť, které se postupně s některými okolními zařízeními významně provázaly na základě osobních vztahů, případně vazeb možná až řetězcovitě utvářených, často tedy bez vztahu na dostupnost a možnou kvalitu jinde. Moje zařízení se na tvorbě těchto vazeb nepodílelo, a následně proto docházelo k významnému snižování indikací postupně směrováných na tato jiná pracoviště. Tento vývoj měl pochopitelně za následek snížený objem provozu a tedy omezení provozní doby zařízení.

zpět nahoru

Co je to ultrazvuk a je opravdu zcela bezpečný?


Tato otázka je detailně zpracována zde.

zpět nahoru

S přáním pevného zdraví a včas dostupné kvalitní sonografie nejen u mne,
doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc.Nepodařilo se Vám nalézt potřebnou informaci? Vyhledávání na stránkách ordinace Vyhledej (Search)