Sonografie prsů se z rozhodnutí VZP na pracovišti od roku 2012 neprovádí:

Obdržená informace VZP ČR ze dne 17.1.2012 - "lze tento výkon nasmlouvat pouze těm pracovištím odbornosti 809 (radiodiagnostika), která provádějí i mamografii."