telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Nabízím Vám kvalitní sonografii v rozsáhlém spektru od běžných rutinních vyšetření až po některá speciální a konzultační.

K dispozici je Vám vyšetření nejen orgánů břicha, ale i např. krku včetně štítné žlázy a slinných žláz, patologických procesů měkkých tkání, změn muskuloskeletálního aparátu, vysoce kvalitní přístrojové vybavení umožňuje rovněž ultrazvuková dopplerovská vyšetření vnitřního i periferního cévního systému, karotid a vertebrálních tepen, atd.
V zájmu dobré spolupráce dovolte několik upřesňujících poznámek zasluhujících si samostatné zmínky, tak jak se občas objevují v rámci specifika ambulantní sonografické praxe:

Velmi časná (akutní) sonografická vyšetření
Bezprostřední vydání sonografického nálezu
Telefonická informace informace o proběhlém sonografickém vyšetření
Zaslání kopie předchozího sonografického nálezu

Časná vyšetření v rámci ambulantní sonografické praxe


Potřeba zastoupení časných ultrazvukových vyšetření ze strany praktických lékařů i specialistů byla především v letech 2011-2014 dlouhodobě mapována a získané poznatky byly následně včleněny do stavby sonografického vyšetřovacího programu, jehož rozsah i skladba z nich vychází. Naprostá většina místních i okolních lékařů byla tehdy v tomto směru i písemně vyzvána ke spolupráci pro nalezení odpovídajícího schématu v rámci provozního dne. Stavba programu a jeho objem v současnosti vychází tedy především z Vašich potřeb, tak jak jste si je během zmíněných let objemem svých požadavků a jeho skladbou sami definovali a i nyní dále modifikujete.

Pokud z klinicky opodstatněné indikace požadujete provedení sonografie v časnějším termínu, prosím abyste mne předem telefonicky kontaktovali - bude-li to jen trochu možné, rád Vám vyjdu vstříc.
V odůvodněných případech můžete sonografii svého pacienta telefonním kontaktem významně urychlit.
Předchozí telefonický kontakt je samozřejmě potřebný i proto, že vyšetřovací program může být v rámci aktuálního dne ojediněle již zaplněn a aktuální stupeň zatížení a možnosti pracoviště nemusí provedení další sonografie v dostatečné kvalitě umožnit. V takovém případě, nebo při dočasném přerušení provozu (dovolená, nemoc, apod.), budete poté moci zajistit sonografii jinde bez zbytečné prodlevy (především v rámci Oblastní nemocnice včetně jejího pohotovostního provozu, na Vámi vybraných dominantně spolupracujících pracovištích, či jinde, ideálně v takovém případě pak s 4-5denním provozem v týdnu).

Prosím současně o pochopení, že vzhledem k významnému omezení provozu (z důvodu omezení indikací v posledních letech) od počátku roku 2018 již bohužel nejsem nadále schopen přijímat Vaše hovory mimo ordinační dny, tak jak jste byli doposud zvyklí. Děkuji předem za pochopení tohoto omezení a respektování neprovozních dnů.

zpět nahoru

Bezprostřední vydání sonografického nálezu


Po ukončení ultrazvukového vyšetření je písemný nález pacientovi pro Vaši potřebu vždy bezprostředně vydán, se zdůrazněním aby Vám jej co možno nejdříve předal.
Důvodem tohoto postupu je mimo zajištění včasnosti následné péče (pacient je jistě sám nejlépe zainteresován na včasném dodání zprávy) i psychologické hledisko kdy pacient nemá pocit, že mu na sonografii lékař zjistil něco závažného co mu však sdělit nechce a zprávu proto raději odesílá.

Pokud si však přejete aby nález po ukončení sonografie byl zaslán do Vaší ambulance poštou, prosím označte tento požadavek zřetelně písemně na žádance.

zpět nahoru

Telefonická informace informace o proběhlém sonografickém vyšetření


Jak znáte sami z vlastní praxe, v rámci ochrany osobních dat pro nemožnost ověření totožnosti neznámého volajícího není možné výsledek ultrazvukového vyšetření telefonicky sdělovat.

zpět nahoru

Konzultace nálezu a obrazového materiálu odjinud


Po předchozí domluvě je možné zkonzultovat zobrazovací vyšetření provedená předtím jinde, nejen ze sonografie. Předpokladem obrazové konzultace je materiál na dodaném nosiči ve formátu DICOM se současně nahraným DICOM prohlížečem a nález v písemné formě.

zpět nahoru

Zaslání kopie předchozího sonografického nálezu


Pokud potřebujete kopii v minulosti již vydaného sonografického nálezu, postačuje zaslat žádanku (v tomto případě postačuje i prostý "výměnný list") s požadavkem zaslání kopie sonografie z konkrétního data, požadovanou kopii Vám bezprostředně poté zašlu.
Lze provést rovněž tak, že se pacient sám staví s Vaším požadavkem v ordinaci sonografie a požadovaná kopie mu bude na základě Vašeho požadavku poté bezprostředně vystavena (můžete tak obdržet i ten samý den).
Pokud se jedná o jiné nežli původně odesílající pracoviště, prosím o uvedení důvodu takovéto potřeby (jako návaznost poskytované zdravotní péče atd), současně je nutná poznámka že pacient s tímto vyslovil souhlas.

zpět nahoru

S přáním dobré spolupráce,
doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc.