telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek 

Kvalita na prvém místě:

Zařízení otevřené klientům - všechny potřebné informace online. Žádné skryté ceníky a doplatky.

Ceník klientem vyžádaných nezdravotnických služeb, včetně klientem vyžádaných služeb v rámci komfortnější péče (přesahující rozsah standardní zdravotní péče poskytované za podmínek zákona o veřejném zdrav. pojištění), a nabízená vyšetření na vlastní žádost klienta (samoplátce)

Jako samoplátce se můžete objednat ke zde uvedeným vyšetřením, v tabulce jsou řazeny takto: - břicho - cévy - další oblasti na těle.
Služby v rámci komfortnějšího přístupu a nezdravotnické služby jsou ve spodní části zde, v jejich rámci se můžete objednat i na více sonografií v jeden den.
Součástí uvedených služeb je Vaše přijetí v dohodnutém čase, v tolerancí pod 10 min čekání.


Ultrazvuková (sonografická) vyšetření - samoplátce
Popis služby
Cena (Kč)
samoplátcem vyžádaná sonografie - základní kontakt s lékařem

Provedení: ověření totožnosti a zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony;
Bez rozboru, pacient si rozsah určí sám

Provedení: ověření totožnosti a zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony;
Základní seznámení se s potížemi, následná konzultace vhodného rozsahu vyšetření ze strany lékaře


100,-

300,-


břicho (abdomen) - preventivní

Provedení: základní vyšetření s cílem (1) záchytu nádorů v oblasti jater, sleziny, ledvin, a přehledné slinivky, (2) detekce kamenů (litiasy) žlučníku nebo ledvin, (3) detekce nápadnější lymfadenopatie (zvětšení uzlin v břiše)
(bez diferenciace cévních struktur, bez nadstandarních přístupů)

990,-

břicho (abdomen), horní polovina - detailní

Provedení: s diferenciací cévních struktur od imitujících, alternativní postupy k dosažení lepší přehlednosti, obecně detailnější a časově náročnější postup

1590,-

břicho (abdomen), dolní polovina - detailní

Provedení: s diferenciací cévních struktur od imitujících, alternativní postupy k dosažení lepší přehlednosti, obecně detailnější a časově náročnější postup

1390,-

břicho celé (abdomen, obě poloviny) - detailní

Provedení: viz výše, nezahrnuje však střevní kličky pravého podbřišku (samostatné vyšetření)

2490,-

(sleva ze součtu obou polovin)

střevní kličky, pravý podbřišek - cílené vyšetření

Provedení: cílené vyš. navazující na předchozí vyšetření břicha, oblast pravého podbřišku - distální ileum (lačník), apendix, okolí (na limitace metody budete upozorněni předem)
(není standardem v rámci obvyklého provedení břicha - speciální zkušenost, aditivní sonda, aditivní čas)

390,-

cévy krku - karotidy, vertebrální arterie: 2-4 cévy včetně

Provedení: dopplerovské a morfologické ohodnocení - ohodnocení zúžení / stenózy, příp. uzávěr; typ dominantního / nejvýznamnějšího sklerotického plátu, obecně detailnější a časově náročnější postup

1690,-


Vyžádané nezdravotnické služby a služby v rámci komfortnějšího přístupu
Popis služby
Cena (Kč)
upřednostnění (prioriotní přístup)
termín do 3 dnů vyžádaný klientem (tj. bez vyžádání lékaře) sono expres rychle

(součástí je nadstandardní služba přijetí v dohodnutém čase, v toleranci pod 10 min, poskytováno typicky mimo pracovní dobu)
(pozn.: odůvodněné upřednostnění vyžádané indikujícím lékařem je zdarma)
(pozn.: pokud Vám takto časný termín je nabídnut z naší strany - tedy nežádáte o něj, je poté zdarma)

790,-

upřednostnění (prioriotní přístup)
termín do týdne vyžádaný klientem (tj. bez vyžádání lékaře) sono expres rychle

(součástí je nadstandardní služba přijetí v dohodnutém čase, v toleranci pod 10 min)
(pozn.: odůvodněné upřednostnění vyžádané indikujícím lékařem je zdarma)
(pozn.: pokud Vám takto časný termín je nabídnut z naší strany - tedy nežádáte o něj, je poté zdarma)

390,-

vyžádané přijetí mimo ordinační dobu

(za každých 20 min času, nejedná se o vlastní vyšetření)

400,-

konzultace na vlastní žádost (do 10 min)

(pozn.: písemný nález a základní informace o výsledku vyšetření jsou součástí vyšetření, zdarma)

400,-

cizinec bez překladatele, angličtina (jazyková bariéra při vyšetření)

300,-

klientem vyžádané zpracování nálezu v angličtině (souhrnný výsledek z vyšetření)

(poskytováno mimo pracovní dobu, zahrnuje již současně práci lékaře mimo ordinační dobu, do 20 min)

600,-

manipulační úhrada - klientem iniciovaná email komunikace / odpověď

(pozn.: prováděno mimo pracovní dobu lékaře, cena za 1 mail odezva)

80,-

manipulační úhrada - klientem vyžádané zaslání nálezu doporučenou poštou

(poštovné podle sazebníku České pošty, spojená administrativa a úkony po pracovní době)
(pozn.: vydání nálezu pacientovi osobně po ukončení zpracování je zdarma)

95,-

manipulační úhrada - jiná klientem iniciovaná / vyžádaná administrativní záležitost,
nezmíněná výše (do 15 min)

150,- až 200,-

manipulační úhrada - klientem vyžádaná obrazová dokumentace ze sonografie
(1 snímek)

50,-


Přímá platba za sjednané zdravotnické výkony v osobním zájmu fyzických a právnických osob které nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních a dalších režijních nákladů, na rozsahu a na náročnosti vyžádané služby, kvalifikaci vyšetřujícího lékaře, a nadstandardního času věnovaného Vašemu vyšetření. Všechny uvedené ceny jsou smluvní.
Nenárokovatelná služba, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran, za specifikovaných podmínek.

Platnost: od 1.8.2018Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí