Ceník vyšetření na vlastní žádost klienta nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (samoplátce) a sjednaných nezdravotnických služeb (nadstandard)

Ultrazvuková (sonografická) vyšetření - samoplátce
Popis služby
Cena (Kč)
Břicho (abdomen) - preventivní

Základní vyšetření (bez dopplerovského mapování atd.) s cílem (1) záchytu nádorů (ložiska) v oblasti jater, ledvin a přehledné části slinivky, (2) zobrazení kamenů (litiasy) ve žlučníku a měchýři
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu souhrnou zprávu, v případě závažnějšího nálezu bude potřebné nález předat Vašemu praktickému lékaři

Blíže o významu vyšetření zde

Součástí (v ceně již započteny) jsou nadstandardní služby přijetí v dohodnutém čase (v tolerancí pod 15 min čekání) a vypracování lékařské zprávy mimo řádnou pracovní dobu

1090,-

Břicho horní polovina, podrobněji

Vyšetření vnitřních orgánů břicha včetně dopplerovského mapování atd.
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu souhrnou zprávu, v případě závažnějšího nálezu bude potřebné nález předat Vašemu praktickému lékaři

Součástí (v ceně již započteny) jsou nadstandardní služby přijetí v dohodnutém čase (v toleranci pod 10 min čekání), opětovná kontrola obrazové dokumentace z vyšetření ten samý nebo další den - tzv. druhé čtení - a následné vypracování lékařské zprávy (prováděno mimo řádnou pracovní dobu), zaslání nálezu doporučenou poštou na adresu klienta (zajišťováno rovněž mimo řádnou pracovní dobu)

1890,-

Břicho celé (obě poloviny), podrobněji

Provedení: viz výše

2790,-

Střevní kličky, pravý podbřišek

Cílené vyšetření pouze jako navazující na předchozí sono břicha provedené zde
Zahrnuje distální ileum (kyčelník) a přechod ileum a cékum (tlusté střevo vpravo), dle možností apendix (slepé střevo), blízké okolí, na limitace metody budete upozorněni předem

Pozn.: není standardem v rámci obvyklého provedení břicha (speciální zkušenost - zde, speciální aditivní sonda, aditivní čas)

590,-

Cévy krku - karotidy, vertebrální arterie: 2-4 cévy včetně

Morfologické ohodnocení stěny a hlavních patologických změn, barevné (color) a spektrální dopplerovské ohodnocení cévy k posouzení průtokové závažnosti případných změn
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu souhrnou zprávu, v případě závažnějšího nálezu bude potřebné nález předat Vašemu praktickému lékaři

Možné důvody k vyšetření: preventivní posouzení tepen zásobujících mozek k časné detekci aterosklerozy u rizikových faktorů (vysoký krevní tlak, kuřáci, vyšší hladina cholesterolu, atd.), dále při bolestech hlavy, závratích, atd.

Součástí (v ceně již započteny) jsou nadstandardní služby přijetí v dohodnutém čase (v toleranci pod 10 min čekání), opětovná kontrola obrazové dokumentace z vyšetření ten samý nebo další den - tzv. druhé čtení - a následné vypracování lékařské zprávy (prováděno mimo řádnou pracovní dobu), zaslání nálezu doporučenou poštou na adresu klienta (zajišťováno rovněž mimo řádnou pracovní dobu)

1790,-

Pozn.: Výše uvedené výkony jsou ve standardním provedení hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven na žádanku indikujícího lékaře

Vyžádané služby v rámci komfortnějšího přístupu, jiné sjednané služby
Vyžádané přijetí nebo jiná sjednaná práce lékaře mimo ordinační dobu

(za každých započatých 20 min času, nejedná se o vlastní vyšetření)

400,-

Konzultace obrazové dokumentace vyšetření MRI (magnetická rezonance), na vlastní žádost

Vyšetření provedené na jiném pracovišti, dodané klientem na CD nebo DVD za účelem srovnání ev. možného upřesnění původního hodnocení (prováděno mimo pracovní dobu)

cena dohodou

Administrativní výkony
Samoplátcem vyžádaná sonografie, základní kontakt s lékařem

Vypracování Písemné dohody o poskytnutí služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (administrativní příprava je prováděna předem mimo pracovní dobu), ověření totožnosti, zápis vstupních dat, základní ověření rozsahu a důvodu požadovaného vyšetření, atd.


100,-

Sjednané zaslání nálezu doporučenou poštou

Prováděno po pracovní době

100,-

Klientem vyžádaný výpis z dokumentace

100,-

Elektronická komunikace (email apod.) iniciovaná pacientem

Prováděno mimo pracovní dobu, cena za 1 odpověď lékaře (prvý mail / zpráva je zdarma), prováděno mimo pracovní dobu lékaře

80,-

Cizojazyčné služby
Klientem vyžádané zpracování nálezu v angličtině (souhrnný výsledek z vyšetření)

590,-

Přímá platba za sjednané zdravotnické výkony v osobním zájmu fyzických osob je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních, režijních a dalších nákladů, na rozsahu a náročnosti vyžádané služby, a na kvalifikaci vyšetřujícího lékaře. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, platné pro občana ČR, EU a Švýcarska. Aktuální tištěný ceník k nahlédnutí v prostorách ordinace.
Pro cizince mimo EU a Švýcarsko bude cena vyšetření na vlastní žádost kalkulována jako smluvní cena podle vzorce 3,00 Kč za 1 bod, body dle Sazebníku zdravotních výkonů.
Upozornění a omezení: Vyšetřovací diagnostická metoda sonografie obecně nemůže zaručit 100% spolehlivost výsledku, zobrazení i následná interpretace mohou přes veškerou snahu lékaře být zatíženy falešně pozitivními i falešně negativními nálezy (jako jakákoliv jiná diagnostická nebo léčebná činnost v lékařství), objednáním se k vyšetření berete na vědomí možná omezení vyšetření. Nenárokovatelné služby, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran, za specifikovaných podmínek.
Platba v hotovosti oproti stvrzence o platbě.
Platnost: od 1.6.2020