telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek 

Kvalita na prvém místě:

Zařízení otevřené klientům - všechny potřebné informace online. Žádné skryté ceníky a doplatky.

Ceník klientem vyžádaných nezdravotnických služeb a komfortnější péče (přesahující rozsah standardní zdravotní péče poskytované za podmínek zákona o veřejném zdrav. pojištění), a nabízená vyšetření na vlastní žádost klienta (samoplátce)

Jako samoplátce se můžete objednat ke zde uvedeným vyšetřením.
Služby v rámci komfortnějšího přístupu a nezdravotnické služby naleznete zde.

Ultrazvuková (sonografická) vyšetření - samoplátce
Popis služby
Cena (Kč)
samoplátcem vyžádaná sonografie - základní kontakt s lékařem

Provedení: ověření totožnosti a zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony;
Bez rozboru, pacient si rozsah určí sám

Provedení: ověření totožnosti a zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony;
Základní seznámení se s potížemi, následná úprava nebo doporučení vhodného rozsahu aktuálního vyšetření ze strany lékaře


100,-

300,-


břicho (abdomen) - preventivní

Provedení: základní vyšetření s cílem (1) záchytu nádorů v oblasti jater, sleziny, ledvin, a přehledné slinivky, (2) detekce kamenů (litiasy) žlučníku nebo ledvin, (3) detekce nápadnější lymfadenopatie (zvětšení uzlin v břiše)
(bez diferenciace cévních struktur, bez nadstandarních přístupů)

1090,-

břicho (abdomen), horní polovina - detailní

Provedení: obecně detailnější a časově náročnější postup s cílem detekce i nepříliš obrazově nápadných změn, potenciálně však klinicky významých - podrobné morfologické ohodnocení orgánových změn, s využitím alternativních (nestandardních) přístupů k dosažení lepší přehlednosti, dopplerovská diferenciace cévních struktur od imitujících, atd.

Pozn.: součástí služby je Vaše přijetí v dohodnutém čase (v tolerancí pod 10 min čekání) a související čas práce lékaře po prac. době (do 20 min, popis bývá v těchto případech vypracováván mimo ordinační dobu).

Pozn.: Omezení kdy žádanka potřebná je nalezenete zde (v případě nejistoty nás kontaktujte).

1890,-

břicho celé (abdomen, obě poloviny) - detailní

Provedení: viz výše

Pozn.: Omezení kdy žádanka potřebná je nalezenete zde (v případě nejistoty nás kontaktujte).

2690,-

(sleva,
z ceny obou polovin)

cévy krku - karotidy, vertebrální arterie: 2-4 cévy včetně

Provedení: obecně detailnější a časově náročnější postup - barevné (color) a spektrální dopplerovské ohodnocení (tzv. hemodynamická - průtoková závažnost), morfologické ohodnocení stěny a příp. patologických hlavních změn

Možné indikace: neinvazivní posouzení tepen zásobujících mozek krví při podezření na poruchu zásobení mozku krví (např. při bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí, po prodělaném iktu - mozkové mrtvici) nebo i preventivně k časné detekci raných stadií aterosklerotického procesu při přítomnosti faktorů (především vysoký krevní tlak, kuřáci, vyšší hladina cholesterolu).

Cíl vyšetření: získání informace zda ev. přítomné rizikové faktory mají již za následek postižení cévní stěny (sdruženo s rizikem vývoje mozkového iktu, nepřímo kardiální-srdeční riziko); posouzení hemodynamického významu těchto změn (ohodnocení zúžení / stenózy, příp. uzávěru); nepřímo získání informace o riziku aterosklerózy i v jiných cévních strukturách těla

Pozn.: součástí služby je Vaše přijetí v dohodnutém čase (v tolerancí pod 10 min čekání) a související čas práce lékaře po prac. době (do 20 min, popis bývá v těchto případech vypracováván mimo ordinační dobu).

1790,-

Vyžádané nezdravotnické služby a služby v rámci komfortnějšího přístupu
Popis služby
Cena (Kč)
upřednostnění (prioriotní přístup)
termín do týdne vyžádaný klientem (tj. bez vyžádání lékaře) sono expres rychle

Součástí je nadstandardní služba přijetí v dohodnutém čase, v toleranci pod 15 min
(pozn.: odůvodněné upřednostnění vyžádané indikujícím lékařem je zdarma)
(pozn.: pokud Vám takto časný termín je nabídnut z naší strany - tedy nežádáte o něj, je poté zdarma)

490,-

ústní konzultace na vlastní žádost (do 15 min)
konzultace aktuálního nálezu příp. možnosti jiných zobrazovacích metod apod.

Konzultaci je nutno sjednat předem - časové důvody stavby vyšetřovacího dne
(pozn.: písemný nález a základní informace o výsledku vyšetření jsou součástí vyšetření, zdarma)

600,-

vyžádané přijetí nebo práce lékaře mimo ordinační dobu

(za každých 20 min času, nejedná se o vlastní vyšetření)

400,-

manipulační úhrada - klientem vyžádané zaslání nálezu doporučenou poštou

(pozn.: prováděno mimo pracovní dobu lékaře, poštovné podle sazebníku České pošty, spojená administrativa a úkony po pracovní době)
(pozn.: vydání nálezu pacientovi osobně po ukončení zpracování je zdarma)

95,-

manipulační úhrada - klientem vyžádaná obrazová dokumentace ze sonografie
(1 snímek)

50,-

Cizojazyčné služby
cizinec bez překladatele, angličtina (jazyková bariéra při vyšetření)

250,-

klientem vyžádané zpracování lékařského nálezu v angličtině (souhrnný výsledek z vyšetření)

(poskytováno mimo pracovní dobu, do 20 min času)

600,-


Přímá platba za sjednané zdravotnické výkony v osobním zájmu fyzických a právnických osob které nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních a dalších režijních nákladů, na rozsahu a na náročnosti vyžádané služby, kvalifikaci vyšetřujícího lékaře, a nadstandardního času věnovaného Vašemu vyšetření. Všechny uvedené ceny jsou smluvní.
Nenárokovatelné služby, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran, za specifikovaných podmínek.

Platnost: od 1.2.2019Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí