telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek 

Kvalita na prvém místě:

Zařízení otevřené klientům - všechny potřebné informace online. Žádné skryté ceníky a doplatky.

Ceník klientem vyžádaných nezdravotnických služeb a komfortnější péče (přesahující rozsah standardní zdravotní péče poskytované za podmínek zákona o veřejném zdrav. pojištění), a nabízená vyšetření na vlastní žádost klienta (samoplátce)

Jako samoplátce se můžete objednat ke zde uvedeným vyšetřením.
Služby v rámci komfortnějšího přístupu a nezdravotnické služby naleznete zde.

Ultrazvuková (sonografická) vyšetření - samoplátce
Popis služby
Cena (Kč)
Samoplátcem vyžádaná sonografie - základní kontakt s lékařem

Ověření totožnosti a zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony;
Bez rozboru, pacient si rozsah určí sám

Ověření totožnosti a zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony;
Základní seznámení se s potížemi, následná úprava nebo doporučení vhodného rozsahu aktuálního vyšetření ze strany lékaře (krátká konzultace)


100,-

300,-


Břicho (abdomen) - preventivní

Základní vyšetření s cílem (1) záchytu nádorů v oblasti jater, sleziny, ledvin, a přehledné slinivky, (2) detekce kamenů (litiasy) žlučníku nebo ledvin, (3) detekce nápadnější lymfadenopatie (zvětšení uzlin v břiše)
(bez diferenciace cévních struktur, bez nadstandarních přístupů)

990,-

Břicho (abdomen), horní polovina - detailněji

Časově náročnější postup, morfologické ohodnocení orgánových změn, dopplerovská diferenciace cévních struktur od imitujících, atd.
Součástí služby je nezdravotnická služba komfortnějšího přístupu přijetí v dohodnutém čase v tolerancí pod 10 min čekání
Pozn.: Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu obvyklou souhrnou zprávu (výsledek) z vyšetření. Pokud požadujete detailnější zprávu ("orgánový rozpis"), bližší informace naleznete zde.

Pozn.: Omezení kdy žádanka potřebná je nalezenete zde

1890,-

Břicho celé (abdomen, obě poloviny) - detailněji

Provedení: viz výše
Součástí služby je nezdravotnická služba komfortnějšího přístupu přijetí v dohodnutém čase v tolerancí pod 15 min čekání

Pozn.: Omezení kdy žádanka potřebná je nalezenete zde

2590,-

(sleva,
z ceny obou polovin)

Cévy krku - karotidy, vertebrální arterie: 2-4 cévy včetně

Detailnější a časově náročnější postup - barevné (color) a spektrální dopplerovské ohodnocení (tzv. hemodynamická - průtoková závažnost), morfologické ohodnocení stěny a příp. hlavních patologických změn

Součástí služby je nezdravotnická služba komfortnějšího přístupu přijetí v dohodnutém čase v tolerancí pod 15 min čekání
Pozn.: Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu obvyklou souhrnou zprávu (výsledek) z vyšetření. Pokud požadujete detailnější zprávu, bližší informace naleznete zde.

Možné indikace k vyšetření: neinvazivní posouzení tepen zásobujících mozek (např. při bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí, po prodělaném iktu - mozkové mrtvici) nebo i preventivně k časné detekci aterosklerotického procesu při přítomnosti rizikových faktorů (vysoký krevní tlak, kuřáci, vyšší hladina cholesterolu, atd.)

1690,-

Vyžádané služby v rámci komfortnějšího přístupu, jiné sjednané služby
Popis služby
Cena (Kč)
Upřednostnění (prioritní přístup)
Termín do týdne vyžádaný klientem (tj. bez vyžádání lékaře) sono expres rychle

Součástí je nadstandardní služba přijetí v dohodnutém čase, v toleranci pod 15 min
(pozn.: odůvodněné upřednostnění vyžádané indikujícím lékařem je zdarma)
(pozn.: pokud Vám takto časný termín je nabídnut z naší strany - tedy nežádáte o něj, je poté zdarma)

390,-

Upřednostnění (prioritní přístup)
Vyžádané přijetí v dohodnutém čase v tolerancí pod 15 min čekání

290,-

Vyžádané přijetí nebo sjednaná práce lékaře mimo ordinační dobu

(za každých 20 min času, nejedná se o vlastní vyšetření)

Pozn.: pokud požadujete detailnější zprávu ("orgánový rozpis") v režimu samoplátce, zpráva (vzhledem k organizaci práce běžného provozu a časové zátěži) bývá vypracována mimo ordinační dobu a následně zaslána doporučenou poštou

400,-

Ústní konzultace na vlastní žádost (do 10 min)
Konzultace aktuálního nálezu příp. možnosti jiných zobrazovacích metod apod.

Konzultaci je nutno sjednat předem (časové důvody stavby vyšetřovacího dne)
(pozn.: závěrový písemný nález a základní informace o výsledku vyšetření jsou součástí vyšetření, zdarma)

500,-

Jiná vyžádaná služba v rámci komfortnějšího přístupu nebo jiná práce lékaře nezmíněná výše

od 500,-

Administrativní služby
Manipulační úhrada - klientem vyžádané zaslání nálezu doporučenou poštou

(pozn.: prováděno mimo pracovní dobu lékaře, poštovné podle sazebníku České pošty, spojená administrativa a úkony po pracovní době)
(pozn.: vydání nálezu pacientovi osobně po ukončení zpracování je zdarma)

95,-

Cizojazyčné služby
Cizinec bez překladatele, angličtina (jazyková bariéra při vyšetření)

250,-

Klientem vyžádané zpracování odborného (lékařského) nálezu v angličtině (souhrnný výsledek z vyšetření)

(poskytováno mimo pracovní dobu, kalkulace do 15 min času)

600,-


Přímá platba za sjednané zdravotnické výkony v osobním zájmu fyzických a právnických osob které nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních a dalších režijních nákladů, na rozsahu a na náročnosti vyžádané služby, kvalifikaci vyšetřujícího lékaře, a nadstandardního času věnovaného Vašemu vyšetření.
Všechny uvedené ceny jsou smluvní.
Nenárokovatelné služby, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran, za specifikovaných podmínek.

Platnost: od 1.4.2019Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí