telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek 

Kvalita na prvém místě:

Ceník klientem vyžádaných nezdravotnických služeb a komfortnější péče (přesahující rozsah zdravotní péče poskytované za podmínek zákona o veřejném zdrav. pojištění) a nabízená vyšetření na vlastní žádost klienta (samoplátce)

Ultrazvuková (sonografická) vyšetření - samoplátce
Popis služby
Cena (Kč)
Břicho (abdomen) - preventivní

Základní vyšetření (bez bližší diferenciace cévních struktur atd.) s cílem (1) záchytu nádorů v oblasti jater, ledvin, a přehledné části slinivky, (2) detekce kamenů (litiasy) žlučníku nebo ledvin, (3) detekce nápadnější lymfadenopatie (zvětšení uzlin v břiše)
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu obvyklou souhrnou zprávu (výsledek) z vyšetření.
Blíže o hlavním významu vyšetření zde

990,-

Břicho (abdomen), horní polovina - detailněji

Náročnější postup, morfologické ohodnocení i jiných orgánových změn, dopplerovská diferenciace cévních struktur od imitujících, atd.
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu obvyklou souhrnou zprávu (výsledek) z vyšetření.
Součástí je nezdravotnická služba komfortnějšího přístupu přijetí v dohodnutém čase, v tolerancí pod 10 min čekání

1890,-

Břicho celé (abdomen, obě poloviny) - detailněji

Provedení: viz výše
Blíže o jednom z možných hlavních významů vyšetření zde

2690,-

(sleva,
z ceny obou polovin)

Cévy krku - karotidy, vertebrální arterie: 2-4 cévy včetně

Barevné (color) a spektrální dopplerovské ohodnocení (průtoková závažnost), morfologické ohodnocení stěny a příp. hlavních patologických změn.
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu obvyklou souhrnou zprávu (výsledek) z vyšetření. Součástí je nezdravotnická služba komfortnějšího přístupu přijetí v dohodnutém čase, v tolerancí pod 10 min čekání

Možné indikace k vyšetření: neinvazivní posouzení tepen zásobujících mozek (např. při bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí, preventivně k časné detekci aterosklerotického procesu při přítomnosti rizikových faktorů (vysoký krevní tlak, kuřáci, vyšší hladina cholesterolu, atd.), atd.
Bližší informace o vhodném rozsahu vyšetření na vyžádání.

1690,-

Vyžádané služby v rámci komfortnějšího přístupu, jiné sjednané služby
Popis služby
Cena (Kč)
Upřednostnění (prioritní přístup)
Termín do týdne vyžádaný klientem (tj. bez vyžádání lékaře)

Součástí je rovněž nezdravotnická služba komfortnějšího přístupu přijetí v dohodnutém čase, v tolerancí pod 15 min čekání
(pozn.: odůvodněné upřednostnění vyžádané indikujícím lékařem je zdarma)

490,-

Upřednostnění (prioritní přístup)
Vyžádané přijetí v dohodnutém čase, v tolerancí pod 10 min čekání

400,-

Vyžádané přijetí nebo jiná sjednaná práce lékaře mimo ordinační dobu

(za každých 20 min času, nejedná se o vlastní vyšetření)

400,-

Ústní konzultace na vlastní žádost (do 10 min)
Konzultace aktuálního nálezu příp. možnosti jiných zobrazovacích metod apod.

(pozn.: závěrový písemný nález a základní informace o výsledku jsou součástí vyšetření, zdarma)

500,-

Jiná vyžádaná služba v rámci komfortnějšího přístupu nebo jiná práce lékaře nezmíněná výše

od 500,-

Administrativní služby
Samoplátcem vyžádaná sonografie - základní kontakt s lékařem

Ověření totožnosti, zápis vstupních dat, vypracování písemné Dohody o poskytnutí služeb nehrazených ze smluvního veřejného zdravotního pojištění, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony


100,-

Pacientem vyžádaná kopie pro osobní potřebu, příp. v minulosti již pac. nebo indik. lékaři vydané zprávy

Činnost spojená s vyhledáváním informací, jejich zpracováním, atd. je považována za administrativní úkon účtovaný dle ceníku čas práce lékaře do 10-15 min. Úkon zahrnuje ověření totožnosti žadatele na místě, vyhledání nálezu v archivu, jeho následné vytištění, vydání kopie žadateli, zapsání vydání kopie nálezu lékařem do dokumentace. V ceně je zahrnuto zhotovení kopie /tisk pro žadatele, účtováno v ceně formát A5 jednostranně, prvá strana 5,- Kč, včetně obsluhy.
Nejedná se o položku hrazenou ze zdravotního pojištění.
(písemné vyžádání lékařem je zdarma)

Pozn.: Lhůta k pořízení kopie zdravotnické dokumentace činí ze zákona 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby, nicméně zde ji obvykle obdržíte ten samý den, případně v následný pracovní den.

100,-

Manipulační úhrada - s klientem sjednané zaslání nálezu doporučenou poštou

Prováděno mimo pracovní dobu lékaře: poštovné 59,- Kč podle sazebníku České pošty; vypsání hlaviček dopisu, podacího lísku a dodejky; odnos a předání na poště; spojená administrativa a úkony po pracovní době.
Nejedná se o položku hrazenou ze zdravotního pojištění
(pozn.: vydání nálezu pacientovi osobně po ukončení zpracování je zdarma)

150,-

Manipulační úhrada - elektronická komunikace (email, messanger, apod.) iniciovaná pacientem

Prováděno mimo pracovní dobu, cena za 1 odpověď lékaře
(zhruba cena jedné kávy v řetězcích za 10 mim času lékaře v popracovní době ...)
Nejedná se o položku hrazenou ze zdravotního pojištění

80,-

Cizojazyčné služby
Cizinec bez překladatele, angličtina (jazyková bariéra při vyšetření)

Nejedná se o položku hrazenou ze zdravotního pojištění

200,-

Klientem vyžádané zpracování odborného (lékařského) nálezu v angličtině (souhrnný výsledek z vyšetření)

(poskytováno mimo pracovní dobu, kalkulace 15-30 min času).
Nejedná se o položku hrazenou ze zdravotního pojištění

600,-


Přímá platba za sjednané zdravotnické výkony v osobním zájmu fyzických a právnických osob které nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních a dalších režijních nákladů, na rozsahu a na náročnosti vyžádané služby, kvalifikaci vyšetřujícího lékaře, a nadstandardního času věnovaného Vašemu vyšetření. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, platné pro občana ČR, EU, EHP a Švýcarska. Pro cizince mimo EU, EHP a Švýcarska bude cena vyšetření na vlastní žádost (samoplátce) kalkulována jako smluvní cena podle vzorce 3,00 Kč za 1 bod, body dle platného Sazebníku zdravotních výkonů (cena na dotaz, případně si zájemce kalkulaci může provést sám). Platba kartou není možná (pouze v hotovosti, oproti stvrzence o platbě).
Nenárokovatelné služby, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran, za specifikovaných podmínek.

Platnost: od 1.4.2019