Zařízení otevřené klientům - všechny potřebné informace online. Žádné skryté ceníky a doplatky!

Ceník vyšetření na vlastní žádost klienta nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (samoplátce) a sjednaných nezdravotnických služeb (nadstandard a jiné služby)

Ultrazvuková (sonografická) vyšetření - samoplátce
Popis služby
Cena (Kč)
Břicho horní polovina, podrobněji

Vyšetření vnitřních orgánů břicha včetně dopplerovského mapování,s využitím alternativních polohovacích manévrů, atd. Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu souhrnou zprávu, v případě závažnějšího nálezu bude potřebné nález předat Vašemu praktickému lékaři

Součástí (v ceně již započteny) jsou rovněž tyto nadstandardní služby: - přijetí v dohodnutém čase (v toleranci pod 10 min čekání), - opětovná kontrola obrazové dokumentace z vyšetření ten samý nebo další den (tzv. druhé čtení), - následné vypracování lékařské zprávy (prováděno mimo řádnou pracovní dobu), - zaslání nálezu doporučenou poštou na adresu klienta (zajišťováno mimo řádnou pracovní dobu)

1890,-

Břicho celé (obě poloviny), podrobněji

Provedení: viz výše

2890,-

Střevní kličky, pravý podbřišek

Cílené vyšetření pouze jako navazující na předchozí sono břicha provedené zde před méně než 2 týdny
Zahrnuje distální ileum (kyčelník) a přechod ileum a cékum (tlusté střevo vpravo), dle možností apendix (slepé střevo), blízké okolí, na limitace metody budete upozorněni předem

Pozn.: není standardem v rámci obvyklého provedení břicha (speciální zkušenost - zde, speciální aditivní sonda, aditivní čas)

490,-

Cévy krku - karotidy, vertebrální arterie: 2-4 cévy včetně

Morfologické ohodnocení stěny a hlavních patologických změn, barevné (color) a spektrální dopplerovské ohodnocení cévy k posouzení průtokové závažnosti případných změn
Po vyšetření obdržíte pro Vaši osobní potřebu souhrnou zprávu, v případě závažnějšího nálezu bude potřebné nález předat Vašemu praktickému lékaři

Možné důvody k vyšetření: preventivní posouzení tepen zásobujících mozek k časné detekci aterosklerozy u rizikových faktorů (vysoký krevní tlak, kuřáci, vyšší hladina cholesterolu, atd.), dále při bolestech hlavy, závratích, atd.

Součástí (v ceně již započteny) jsou rovněž tyto nadstandardní služby: - přijetí v dohodnutém čase (v toleranci pod 10 min čekání), - opětovná kontrola obrazové dokumentace z vyšetření ten samý nebo další den (tzv. druhé čtení), - následné vypracování lékařské zprávy (prováděno mimo řádnou pracovní dobu), - zaslání nálezu doporučenou poštou na adresu klienta (zajišťováno mimo řádnou pracovní dobu)

1790,-

Pozn.: Výše uvedené výkony jsou ve standardním provedení hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven na žádanku indikujícího lékaře

Nadstandardní péče, jiné služby
Přednostní termín do 3 pracovních dnů vyžádaný klientem

Tato služba může být i zdarma! Pokud Vám takto časný termín bude nabídnut z naší strany (typicky pro uvolnění termínu jiným pacientem, nabízíme vždy nejčasnější možný termín!), tedy nežádáte o něj Vy - je poté samozřejmě zdarma

400,-

Ústní konzultace (do 10 min)

500,-

Konzultace obrazové dokumentace vyšetření MRI (magnetická rezonance), na vlastní žádost

Vyšetření provedené na jiném pracovišti, dodané klientem na CD nebo DVD za účelem srovnání ev. možného upřesnění původního hodnocení (prováděno mimo pracovní dobu)

cena dohodou

Administrativní výkony
Samoplátcem vyžádaná sonografie - základní kontakt s lékařem a administrativa

Vypracování "Písemné dohody o poskytnutí služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění" (prováděno předem mimo pracovní dobu), vzhledem k epidemii Covid-19 vypracování "Hygienicko-epidemiologického dotazníku" (prováděno předem mimo pracovní dobu), na místě ověření totožnosti, zápis vstupních dat, základní ověření rozsahu a důvodu požadovaného vyšetření, vystavení dokladu o úhradě služby specifikující provedené úkony


100,-

Sjednané zaslání nálezu doporučenou poštou

Prováděno (včetně administrativy) mimo pracovní dobu

100,-

Klientem vyžádaný výpis z dokumentace

Ověření totožnosti klienta, vyhledání dokumentace, vytištění, předání klientovi, zápis o předání do dokumentace

100,-

Druhé přeobjednání nebo zrušení téhož vyšetření

Pozn.: objednání, prvé řádné přeobjednání, nebo prvé řádné zrušení je zdarma

100,-

Cizojazyčné služby
Klientem vyžádané zpracování nálezu v angličtině (standardní souhrnný výsledek z vyšetření)

590,-

Přímá platba za sjednané zdravotnické výkony v osobním zájmu fyzických osob je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních, režijních a dalších nákladů, na rozsahu a náročnosti vyžádané služby, a na kvalifikaci vyšetřujícího lékaře. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, platné pro občany ČR, EU a Švýcarska. Aktuální tištěný ceník k nahlédnutí v prostorách ordinace.
Pro cizince mimo EU a Švýcarsko bude cena vyšetření na vlastní žádost kalkulována jako smluvní cena podle vzorce 3,00 Kč za 1 bod, body dle Sazebníku zdravotních výkonů.
Upozornění a omezení: Vyšetřovací diagnostická metoda sonografie obecně nemůže zaručit 100% spolehlivost výsledku, zobrazení i následná interpretace mohou přes veškerou snahu lékaře být zatíženy falešně pozitivními i falešně negativními nálezy (jako jakákoliv jiná diagnostická nebo léčebná činnost v lékařství), objednáním se k vyšetření berete na vědomí možná omezení vyšetření. Nenárokovatelné služby, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran, za specifikovaných podmínek.
Platba v hotovosti oproti stvrzence o platbě.
Platnost: od 1.9.2020