telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátekCeník možných úhrad za služby ve vlastním zájmu fyzické osoby nehrazené ze zdravotního pojištění
(v ordinační době)


Administrativní úkony, manipulační úhrady
Popis služby
Cena (Kč)
Druhé přeobjednání
(Objednání + Prvé řádné přeobjednání je zdarma)


Pozn.: Činnost spojená s vyhledáváním informací, jejich zpracováním, atd. je považována za administrativní úkon účtovaný dle ceníku čas práce lékaře do 10 min. Úkon zahrnuje vyhledání a ověření původní rezervace, následné zaevidování pacientem vyžádané změny lékařem do objednacího systému a dokumentace.
Nejedná se o položky hrazené ze zdravotního pojištění.

90,-

Pacientem vyžádaná kopie v minulosti již vydané zprávy
(písemné vyžádání lékařem je zdarma)

Pozn.: Činnost spojená s vyhledáváním informací, jejich zpracováním, atd. je považována za administrativní úkon účtovaný dle ceníku čas práce lékaře do 10 min. Úkon zahrnuje ověření totožnosti žadatele na místě, vyhledání nálezu v archivu, jeho následné vytištění, vydání kopie žadateli, zapsání vydání kopie nálezu lékařem do dokumentace. V ceně je zahrnuto zhotovení kopie /tisk pro žadatele, účtováno v ceně formát A5 jednostranně, prvá strana 5,- Kč, včetně obsluhy.
Nejedná se o položky hrazené ze zdravotního pojištění.

Lhůta k pořízení kopie zdravotnické dokumentace činí ze zákona 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby, nicméně na našem pracovišti ji obvykle obdržíte ten samý den, případně v následný pracovní den.

90,-

Umožnění vyšetření, pokud se pacient dostavil na dohodnutý (objednaný, tj. nikoliv neodkladný) termín bez platného průkazu o zdrav. pojištění (má pouze OP) , a přesto by sonografii rád absolvoval v daný den

Pozn.: Činnost spojená s vyhledáváním informací, jejich zpracováním, atd. je považována za administrativní úkon účtovaný dle ceníku čas práce lékaře do 15 min. Úkon zahrnuje ověření totožnosti klienta dle OP, následné online nebo telef. ověření příslušnosti ke zdrav. pojišťovně a platnosti zdrav. pojištění, zpětné zapsání ověřených dat lékařem do dokumentace, atd.
Pozn.: Nenárokovatelná služba. Při absenci platného dokladu o zdravotním pojištění je v případě sjednaného termínu (objednání) standardním postupem pouze přeobjednání, v dané chvíli Vás nelze věrohodně považovat za smluvního pacienta.
Nejedná se o položky hrazené ze zdravotního pojištění.

130,-

Nedostavení se na předem sjednaný termín bez předchozího řádného zrušení (omluvy z termínu) - blokování času provozu zařízení a znemožnění časnějšího termínu jiným pacientům čekajícím v pořadníku

Pozn.: Zahrnuje (pouze částečně) blokování provozního času zařízení (20-30 min), administrativní úkony spojené s původním objednáním a následně s neprovedením výkonu ze zavinění fyzické osoby - čas práce lékaře do 15 min, a další úkony.
Nejedná se o položky hrazené ze zdravotního pojištění.

290,-

Pacientem vyžádané zaslání nálezu poštou
(vydání nálezu pacientovi osobně je zdarma)

Pozn.: Poštovné podle sazebníku České pošty, a spojená administrativa a úkony po pracovní době.
Nejedná se o položky hrazené ze zdravotního pojištění.

100,-

Platnost: od 1.5.2018. Všechny uvedené ceny jsou smluvní.
Informace je veřejně dostupná rovněž vyvěšením na chodbě polikliniky v místě ordinace.