Ceník administrativních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
Cena (Kč)
Klientem vyžádaný výpis z dokumentace

Ověření totožnosti klienta, vyhledání dokumentace, vytištění, zápis o předání do dokumentace

170,-

Druhé přeobjednání nebo zrušení téhož vyšetření

Pozn.: objednání, prvé řádné přeobjednání, nebo prvé řádné zrušení je zdarma

100,-

Elektronická komunikace (email, messanger, sms, apod.) iniciovaná v zájmu klienta

Zpětná odpověď lékaře není nárokovatelná; cena za 1 reakci lékaře pokud budeme moci reagovat; typicky prováděno mimo pracovní dobu lékaře

100,-

Příplatek za sjednané zaslání nálezu poštou

Doporučené poštovné, včetně odnos na poštu a sdružená administrativa, prováděno mimo pracovní dobu, koronavirová infekce

150,-

Platnost: od 1.10.2020. Všechny uvedené ceny jsou smluvní. Úhrada možná pouze v hotovosti.