telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátekNový špičkový sonografický přístroj


Nejpokročilejší technologie od japonské firmy Toshiba Medical

Xario 200, model 2015
V rámci zvyšování kvality péče o Vás je přístrojové vybavení pravidelně obměňováno.
Před 2 lety byl proto instalován nový sonograf vysoké výkonnostní třídy, vybavený nejpokročilejšími zobrazovacími technologiemi a vyhodnocovacím softwarem.

Termíny jako Precision Imaging, Advanced Dynamic Flow, Differential Tissue Harmonic Imaging, atd. reprezentují špičkové zobrazení možných chorob a nemocí.
sonografie - barevné dopplerovské vyšetření karotid a vertebrálních arterií, cévní zásobení sleziny