telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátekŠpičková přístrojová technologie


V rámci zvyšování kvality péče o Vás je přístrojové vybavení pravidelně obměňováno.
V nedávné době byl instalován nový sonografický přístroj vybavený nejpokročilejšími zobrazovacími technologiemi a vyhodnocovacím softwarem.

Termíny jako Precision Imaging, Advanced Dynamic Flow, Differential Tissue Harmonic Imaging, atd. reprezentují vysoce kvalitní zobrazení možných chorob a nemocí.
sonografie - barevné dopplerovské vyšetření karotid a vertebrálních arterií, cévní zásobení sleziny