telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek


       


Smluvní zdravotní pojišťovny:

smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie


Další informace pro Vás:

Kvalita na prvém místě:


Ultrazvuková diagnostika - sonografie


Vítejte na stránkách ordinace Ultrazvuk sonografie, doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro ultrazvukovou diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (AIUM), členství v zahraničních odborných společnostech, rozsáhlá publikační a přednášková činnost, podíl na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha, zahraniční stáže na renomovaných klinikách ...

Péče o Vás je proto logicky postavena na pojmech zkušenost a kvalita.

Nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie a rozsáhlý čas věnovaný Vašemu sonografickému vyšetření jsou nejlepší zárukou kvalitní a zodpovědné odborné péče.

Ocenění vyjímečné kvality - jmenování Senior Member Amerického Institutu pro Ultrazvuk v Medicíně, doposud jediné v ČR.

Špičkové přístrojové vybavení.

Sonografie bez čekání - objednání na dohodnutý čas.

Pokud máte žádanku, vyšetření je plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.
NOVINKA - Screeningový program prevence nádorových onemocnění břišních orgánů sonografií

Bližší informace zdeSonografie (diagnostický ultrazvuk) - jaký má pro Vás význam?

Sonografické vyšetření může být rozhodujícím faktorem pro další vývoj Vašeho onemocnění:
- Správně provedená a vyhodnocená sonografie umožní vhodné léčení.
- Při vadné interpretaci sonografického obrazu nebude choroba rozpoznána, případně může být zaměněna za jinou, se všemi dopady následné vadně vedené terapie.

Na sonografii Vás lékař odesílá protože si příčinou Vašich potíží není jistý, případně potřebuje onemocnění blíže upřesněnit.
Sonografický nález jej nasměruje správným nebo špatným směrem.Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí.